Klage over visitationen?

17 november, 2013

Share on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone

Spørgsmål:

Kan man klage over visitationen til omsorgstandplejen?

Birkegården

 

Svar:

Kære Birkegården,
Ja, man kan klage til Patientombuddet, hvis man får afslag på omsorgstandpleje.

Patientombuddet kan tage stilling til, om den pågældende borger er omfattet af reglerne om omsorgstandpleje. Det er altid vigtigt at fremkomme med alle relevante oplysninger om, hvorfor man har behov for at søge Omsorgstandpleje, således at visitator har bredest muligt grundlag at træffe sin afgørelse ud fra, og man ad den vej undgår afslag på en ydelse, som man ser sig berettiget til.
Med venlig hilsen,

Dorte Fog Nielsen,
Visitator.

 

Se flere spørgsmål og svar i brevkassen