Svært at vurdere tandsundhed for ikke-fagfolk

01 juni, 2014

Share on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone

Plejepersonalet blev i en nyere hollandsk undersøgelse bedt om at bedømme den orale sundhed og evt. Behandlingsbehov hos 331 plejehjemsbeboere. Plejepersonalet vurderede den overordnede orale sundhed som værende god – og de anskuede, at den var bedre hos beboere med helproteser end hos beboere med naturlige tænder eller med delproteser.

Ifølge plejepersonalet, var det kun 9 % af de beboere, som havde brug for tandbehandling. En undersøgelse af de samme borgere udført af tandlæger afslørede, at 73 % af plejehjems beboerne, rent faktisk havde behov for tandbehandling.

Eksemplet viser, hvor vanskeligt det kan være for ikke-fagpersoner at vurdere tandsundhed. Plejepersonalet må derfor fortsat arbejde tæt sammen med det tandplejefaglige personale om vurderingen af borgernes behov. Samtidig vil en tilførsel af mere viden om og kompetencer indenfor tandpleje gøre plejepersonalet bedre i stand til at vurdere borgernes tandsundhed i samarbejdet med
tandplejepersonalet.

Kilde: Special Care in Dentistry, FEB2014