150 dør på grund af for ringe tandpleje

01 august, 2014

Share on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone

150-doer-pga-for-ringe-tandplejeDe ældre kan risikere af få lungebetændelse (pneumoni), hvis de ikke får børstet deres tænder ordentligt. Et estimeret antal på 150 ældre mennesker dør således årligt i Danmark som følge af dårlig mundhygiejne.

Ældre plejehjemsbeboere skal have hjælp til tandpleje af personalet. Desværre bliver det ikke gjort godt nok, eller det bliver slet ikke gjort. Måske har man opfattelsen af, at den ældre selv kan klare egen mundhygiejne. Nyere undersøgelser viser imidlertid, at meget få plejehjemsbeboere faktisk kan klare
tandplejen selv. ”Ca. 80 % skal have hjælp til at klare mundhygiejnen”, udtaler overtandlæge Børge Hede i Københavns Kommune. ”Fra undersøgelser i bl.a. Japan ved man, at 10 procent af alle lungebetændelser kan forebygges ved et godt mundplejeprogram”, siger han. Løsningen findes i et godt samarbejde mellem både plejepersonale og kommunens omsorgstandpleje.

Sektorformand i FOA, Karen Stæhr er enig: ”Det kan være svært at børste tænder på de ældre”, siger hun. ”Kompetencer er derfor afgørende”.