For mange ældre får ikke omsorgstandpleje

01 august, 2014

Share on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone

En ny rapport fra sundhedsministeriet viser, at kommunerne er for dårlige til at identificere de borgere, som ikke længere selv kan passe deres tænder, og som derfor har behov for hjælp.

Ifølge rapporten får op mod 39.000 borgere ikke den omsorgstandpleje, som de har brug for. Nina Gath, som er konsulent i Kommunernes Landsforenings Center for Social og Sundhed, udtaler: ”Det er ikke tilfredsstillende, at borgere, som har et behov for omsorgstandpleje, ikke får tilbuddet på grund af manglende kommunikation, viden om tilbuddet, eller en usystematisk visitationspraksis”. ”Den andel der bruger omsorgstandpleje, vil vi gerne have forhøjet,” siger hun. KL støtter op om en undersøgelse, der skal klarlægge hvordan visitationen foregår i de forskellige kommuner fortæller hun.

Hos Ældre Sagen udtrykker seniorkonsulent Maj Vingum Jensen tilfredshed med rapporten: ”Tidlig opsporing og identificering er afgørende, så de ældre ikke glider langsomt ud af deres vane med tandlægebesøg og først bliver opdaget, når det er gået helt galt med tænderne”, siger hun.