Vær opmærksom på fejlsynkning

01 december, 2014

Share on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone

Vaer-opmaerksom-paa-fejlsynkningFejlsynkning/synkebesvær – også kaldet dysfagi i fagsprog – forekommer hyppigt blandt beboere på plejecentre og plejehjem. Det kan være en følgevirkning af sygdomme som alzheimers demens, parkinsons og multiple sklerose og kan også forekomme hos borgere, der har haft hjerneblødninger eller hoved-halskræft.

Risiko for lungebetændelse

Borgere, der har lidelser, der giver dysfagi, er tit svære at børste tænder på. Det kan være fordi de har svært ved at samarbejde om tandbørstningen. De har derfor ofte dårlig mundhygiejne. Når en borger får maden eller spyttet i den gale hals på grund af deres fejlsynkning, ender mundhulebakterier i lungerne i
stedet for i mavesækken. Dette kan resultere i lungebetændelse – nogle gange med dødelig udgang.

Læs endnu flere nyhedsartikler om tandpleje og ældre her