Metode forebygge udadreagerende adfærd hos demente

04 februar, 2015

Share on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone

Ny metode kan forebygge udadreagerende adfærd hos mennesker med demens.

Socialstyrelsen har udviklet en ny metode, som kan forebygge udadreagerende adfærd hos mennesker med demens. Evalueringen viser et fald på 40 procent i forekomsten af fysiske og verbale aggressioner. Evaluering viser, at netop den faglige ramme har betydning. Medarbejderne oplever, at deres forståelse for beboerne bliver større, og at deres faglige fokus skærpes.

Metoden består af tre hovedelementer:

– Beboerkonferencen, som er den centrale faglige og organisatoriske indsats.

– Fokus på ledelsens rolle.

– Et koncentreret kompetenceudviklingsforløb for medarbejderne.

Links:

Find guiden til forebyggelse af udadreagerende adfærd hos demente her

Læs rapporten om “Forebyggelse af udadreagerende adfærd hos ældre med demens” her.