Hvad er omsorgstandpleje

Hvad er omsorgstandpleje?Omsorgstandpleje er et kommunalt tandplejetilbud til voksne borgere, der af fysiske og/eller psykiske årsager er forhindrede i eller som kun med stort besvær kan benytte de almindelige tandplejetilbud. Omsorgstandpleje er derfor regelmæssig, opsøgende tandpleje og –behandling, der typisk udføres i borgerens hjem.

Formålet med omsorgstandplejen er:

  • at sikre borgeren så god tyggefunktion som muligt
  • at holde borgeren smertefri
  • og at give den enkelte borger mulighed for at opretholde sit selvværd og sociale kontakter.


Behandlingsmæssigt
omfatter omsorgstandplejen derfor kun nødvendige istandsættelser af tandsættet. Og da behandlingen oftest ydes i borgeres private hjem, er mulighederne begrænsede.

Behandling udføres i langt de fleste tilfælde af personale fra den kommunale tandpleje. Der er i ordningen ikke frit valg af behandler. I visse kommuner har man valgt at lægge omsorgstandplejebehandlingen ud til lokale privatpraktiserende tandlæger eller til en privat virksomhed, der er specialiseret i tandbehandling uden for klinik, og som udfører omsorgstandplejen på vegne af kommunen/den kommunale tandpleje.

Den væsentligste lovgivning vedr. omsorgstandpleje er:

  • ‘Sundhedsloven’ (LBK nr. 1202 af 14. november 2014)
  • ’Tandplejebekendtgørelsen’ (BEK 179 af 28. februar 2012)
  • Sundhedsstyrelsens vejledning om: ‘Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje mv.’ (VEJ nr 10128 af 30/06/2006)

 

Det er frivilligt, om man ønsker at (søge om at) blive visiteret til ordningen. Hvis man er visiteret til omsorgstandplejen kan man ikke samtidig få tilskud til tandbehandling fra den offentlige sygesikring.

De fleste kommuner har udarbejdet en Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje, der specificerer de ydelser, man modtager som tilmeldt ordningen. Mange kommuner har også udarbejdet brochurer om omsorgstandplejeordningen. Disse finder du typisk på din kommunes og/eller din kommunale tandplejes hjemmeside.