Nyhedsbreve

Artikler fra vores nyhedsbreve.

Nyhedsbreve

Brobygning mellem Omsorgstandplejen og plejepersonalet

Den ældre borger har meget stor gavn af, at de forskellige kommunale faggrupper har et godt samarbejde, således at alle faggruppers kompetencer er i spil og kan understøtte hinanden. For den ikke-selvhjulpne borgers tandsundhed er det vigtigt, at Omsorgstandplejens...

læs mere

Børstede tænder på TV-journalisten

TV Syd var tilstede i 4 timer onsdag den 25. august, hvor der blev afholdt to basiskurser i tandpleje på Lyngparken. De lavede et nyhedsindslag om Det Store Tandplejeprojekt i Varde Kommune. TV Syds journalist, Finn Grandhin, interviewede en række personer og optog en...

læs mere

Demens og tandpleje

Borgere med demens er udfordret på rigtig mange områder, og ikke mindst på det sundhedsfaglige.Tandfaglige personer oplever ofte borgere, der helt eller delvis glemmer at tage hånd om deres mundhygiejne. De kan tro, at de lige har børstet deres tænder, oplever at det...

læs mere

Duraphat tandpasta

  Duraphat tandpasta er en receptpligtig tandpasta, som udmærker sig ved at være effektiv til at forebygge huller i tænderne. Det er nemmere og mere rationelt at forebygge huller i tænderne, frem for at vente til det er for sent, og caries allerede er udviklet....

læs mere

Klorhexidin dental gel 1%

  Klorhexidin dental gel 1% er et håndkøbspærparat som effektivt forebygger eller behandler den tandkødsbetændelse, som kommer af dårlig mundhygiejne. Gelen virker ved at beskadige de bakterier, som er årsag til tandkødsbetændelsen. Aftal med din egen...

læs mere

Medicin kan være en af mundhulens store syndere

Ifølge Danmarks Apotekerforening indtager over 700.000 (1) danskere mindst 5 forskellige receptpligtige præparater. Tallet ser ikke ud til at være faldende. Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (2) er der store forskelle på medicinindtag på tværs af bl.a. alder, køn...

læs mere

Tandpleje som integreret del af den personlige pleje

Hvis der er behov for hjælp til den daglige tand- og mundpleje, er det vigtigt at sikre, at denne opgave bliver en integreret del af hverdagen. For plejehjemsbeboere kan personale og pårørende allerede ved indflytningen sørge for, at informationer om eventuelle...

læs mere

Hvornår har en person brug for hjælp?

Sundhedsstyrelsen skønner, at ældre, der dagligt får hjemmehjælp i fire timer eller mere, er i målgruppen for at blive visiteret til omsorgstandpleje. Hvis en person er for svækket til selv at gå i bad eller tage tøj på, er det sandsynligt, at han/hun også har brug...

læs mere

Tandpleje kræver kompetencer

Regelmæssig og grundig tandpleje drejer sig først og fremmest om at fjerne sygdomsfremkaldende bakterielle belægning på tandoverfladerne. Det forudsætter tilstrækkelig motorik og syn til at børste tænderne grundigt. For at klare tandbørstning to gange om dagen, skal...

læs mere

ÆldreForum – de ældres ambassadør

ÆldreForum er et statsligt råd under Sundheds- og Ældreministeriet stiftet i 2014. Rådet er nedsat for at følge og vurdere de ældres vilkår på alle ældrelivets områder ÆldreForum bidrager til at synliggøre de ældres ressourcer og nuancere billedet af ældre og aldring....

læs mere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev