Pris og egenbetaling

Pris og egenbetalingDer er en egenbetaling for borgeren på max. kr. 520,- (2018) pr. år for at få omsorgstandpleje. Egenbetalingen pristalsreguleres hvert år.

Borgere, der er tilmeldt ordningen, skal ikke betale andet end egenbetalingen. Alle behandlingerne er gratis, uanset hvor store eller hvor mange behandlinger, man modtager.

Egenbetalingen trækkes som regel over borgerens pension (via Udbetaling Danmark) – antallet af betalinger (fx pr. måned eller pr. halvår) varierer fra kommune til kommune.

Hvis man er medlem af sygeforsikringen ’danmark’ [klik her] kan man få et tilskud til egenbetalingen vedr. omsorgstandpleje på kr. 350,- (2018) pr. år. Efter tilskud fra ’danmark’ er egenbetalingen for omsorgstandpleje således på ca. kr. 160,- pr. år for borgeren – eller ca. 13,- kr. om måneden.

Hvis en borger er tilmeldt omsorgstandplejeordningen kan han/hun ikke samtidig modtage tilskud til tandbehandling fra Tandlægeoverenskomsten. Det er frivilligt at være med i omsorgstandplejeordningen, og man kan til hver en tid melde sig ud.