Hvad er specialtandpleje?

Hvad er specialtandpleje?

Specialtandpleje er et specialiseret tandplejetilbud til børn og voksne med så store funktionsnedsættelser, at de ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud hos praktiserende tandlæger, omsorgstandplejen eller børnetandplejen.

I specialtandplejen har man krav på at få samme behandlingsformer, som kommunal børne- og ungetandpleje eller private tandlægepraksis tilbyder. Det gælder også særlige bekostelige behandlinger som eksempelvis tandregulering, proteser, kroner, broer og implantater, hvis disse behandlinger er fagligt velbegrundede og kan gennemføres. Implantatbehandling kan f.eks. være velbegrundet i tilfælde af, at rystelser hindrer brug af almindelige proteser.

Hvilken behandlingsform, der konkret tilbydes, afgøres ved en individuel vurdering, hvor der blandt andet lægges vægt på:

  • Tandens betydning for tyggeevne eller udseende
  • Samarbejdsevne ved eksempelvis tandregulering
  • Muligheden for at vedligeholde behandlingsresultatet ved god hjemmetandpleje


Behandlingsmæssigt
omfatter specialtandplejen primært nødvendige istandsættelser af tandsættet.

Klik her for at se en mere detaljeret beskrivelse af behandlingerne i specialtandplejen.

Behandling udføres af personale fra den kommunale tandpleje. I en række kommuner udføres behandling af personale fra en anden kommunes eller en fælleskommunal specialklinik, eller af den regionale tandpleje, der udfører behandling på vegne af kommunen / den kommunale tandpleje.

Den væsentligste lovgivning vedr. specialtandpleje er:

 

Specialtandpleje er et frivilligt tilbud

Det er frivilligt, om man ønsker at (søge om at) blive visiteret til ordningen. Hvis man er visiteret til specialtandplejen, kan man ikke samtidig få tilskud til tandbehandling fra Danske Regioner (den offentlige sygesikring).

De fleste kommuner har udarbejdet brochurer om specialtandplejeordningen. Disse finder du typisk på din kommunes og/eller din kommunale tandplejes hjemmeside.