Sådan kan du hjælpe en anden person med mundpleje


Du kan som personale eller som pårørende hjælpe med en anden persons mundpleje på mange forskellige måder; fx:

Regelmæssigt tandeftersyn

 • Hjælpe med at sikre, at borgeren har en tandlæge eller tandplejer tilknyttet
 • Hjælpe med at checke, at borgeren rent faktisk har været ved tandlægen / tandplejeren

 

Daglig mundpleje

 • Hjælpe med at få den lagt i faste rammer
 • Hjælpe med at udføre den

 

Renholdelse af proteser

 • Hjælpe med at sikre, at protesen gøres ren hver dag
 • Hjælpe med at tage protesen ud og sætte den i igen

 

Renholdelse af tandplejemidler og -hjælpemidler

 • Hjælpe med at holde tandplejemidler og hjælpemidler rene
 • Hjælpe med at udskifte eller supplere, når der er behov
 • Anskaffe de materialer, der skal bruges

 

Forebyggelse

 • Hjælpe med at forklare, hvorfor forebyggende tiltag er vigtige
 • Hjælpe med at gennemføre forebyggende tiltag

 

Kost

 • Hjælpe med at forklare, hvad rigtig kost er – og hvorfor det er det
 • Hjælpe med at sikre adgang til rigtig kost

 

Instruktioner mm.

 • Hjælpe med til at sikre, at personalets kompetencer i mundpleje vedligeholdes
 • Hjælpe med til at sikre, at personalet (eller borgeren eller pårørende) løbende har adgang til instruktionsmaterialer o.lign.

 

Overgreb kontra omsorgssvigt: At hjælpe med mundpleje kan være grænse-overskridende for begge parter:  borgeren og hjælperen. For megen insisteren på at hjælpe kan tangere overgreb, det modsatte kan tangere omsorgssvigt – der er ingen facitliste.