Forebyggelse

Her kan du få hjælp.

Her kan du få hjælp

Daglig mundpleje er en vigtig sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats. I de nedenstående afsnit finder du en række bud på, hvor du kan få hjælp og vejledning i forbindelse med forebyggelse af tand- og mundproblemer.

Brug for behandlinger i hjemmet / på plejecenteret?

Der findes flere muligheder for at modtage behandlinger i hjemmet eller på plejecenteret.

 

Omsorgstandpleje

Hvis du af fysiske og/eller psykiske årsager er forhindrede i eller kun med stort besvær kan benytte de almindelige tandplejetilbud kan du måske blive visiteret til omsorgstandpleje. Behandlingerne i omsorgstandplejen er primært forebyggende og vedligeholdende og omfatter kun nødvendige istandsættelser af tandsættet. Det er kommunen, der visiterer til omsorgstandpleje. Klik her for at læse mere om omsorgstandpleje og hvordan du kommer med i ordningen.

 

Besøg af privatpraktiserende tandlæge / tandplejer / klinisk tandtekniker

Nogle privatpraktiserende tandlæger / tandplejere /kliniske tandteknikere behandler patienter i eget hjem. Spørg din egen tandlæge / tandplejer / klinisk tandtekniker om han / hun tilbyder dette eller søg på nettet efter tandlæge-, tandpleje- eller klinisk tandteknikervirksomheder, der udfører tandbehandling i dit eget hjem.

Brug for vejledning?

Hvis du har brug for vejledning / instruktion i tandpleje kan du kontakte din egen tandlæge / tandplejer / klinisk tandtekniker, den kommunale tandpleje eller personalet på plejecenteret.

 

Vejledninger til plejepersonale, borgere og pårørende

Du kan også benytte vores afsnit med vejledninger. Her finder du en række vejledninger til tand- og mundpleje. Vejledningerne er primært målrettet plejepersonale, men kan også bruges af borgere og pårørende.

Du har også mulighed for at finde viden og vejledning om tandpleje på Tandplejeinformations hjemmeside.

 

‘Spørg Johan’ og få svar

Har du spørgsmål om omsorgs-, special- og seniortandpleje har du mulighed for at bruge vores brevkasse ‘Spørg Johan’. I brevkassen har du også mulighed for at læse tidligere spørgsmål og svar. Besøg brevkassen her.

Brug for viden?

Hvis du har brug for mere viden om tand- og mundpleje og hvorfor det er så vigtigt vi passer på vores tænder kan du besøge Forum for Ældre- og Socialtandplejes hjemmeside. Her kan du finde information til borgere, pårørende og plejepersonale om hvorfor tandpleje er vigtig – også for de ældre borgere. Og information om hvad, man skal gøre, og hvordan man kan få den hjælp, man har behov for.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Brevkasse

‘Spørg Johan’ og få svar.