Forebyggelse

Typiske problemstillinger.

Typiske problemstillinger

Alle har behov for og ret til tandbehandling, men jo ældre man bliver jo flere problemstillinger kan der dukke op. Et par af de typiske problemstillinger i forhold til tandpleje af seniorer og ældre er mangel på evner og indsigt.

 

Kompetencerne forsvinder

Det kræver særlige kompetencer at agere hensigtsmæssigt i forhold til egen tandsundhed. Man skal have bevaret sin finmotorik og sit syn i en sådan grad, at man kan børste sine tænder tilstrækkeligt. Man skal også kunne strukturere dagligdagen, så tænderne bliver børstet to gange om dagen, og man skal være i stand til at opsøge en professionel behandler, hvis man har behov for dette.

Det lyder banalt, men mange svækkede ældre kan ikke børste tænderne rene. De udfører alligevel efter bedste evne en type rituel tandbørstning, og giver deres omgivelser det indtryk, at den tilstrækkelige egenomsorg er til stede.

Klik her for at se vejledninger til hvordan du kan hjælpe med tand- og mundpleje.

 

Har jeg brug for hjælp?

En anden typisk problemstilling er, at de ældre ikke selv er klar over de har brug for hjælp. Ikke offentliggjorte data fra en undersøgelse i Københavns Kommune viser, at kun 10% af en gruppe ældre, som pga. funktionstab blev indskrevet i omsorgstandplejen, gav udtryk for behov for hjælp til den daglige tandbørstning, selvom der kunne konstateres store mangler i deres mundhygiejne. Sådanne mangler fører uundgåeligt til ødelæggelse af tandsæt, der ellers er passet og bevaret gennem et langt liv.

Der ses også særlige problemer hos ældre mennesker, som er ramt af demens, og som ikke har den tilstrækkelige kognition til at erkende sammenhængen mellem den daglige tandbørstning og problemer fra mundhulen. Hos disse ældre opleves hjælp til tandbørstning ofte som et overgreb, og plejepersonalet står i et etisk dilemma mellem krænkelse af autonomien og omsorgssvigt.

Klik her for at se vejledninger til hvordan du kan hjælpe med tand- og mundpleje.

 

Plejepersonalets udfordringer

Mange steder er der mangelfuld mundpleje på plejecentre – ikke kun i Danmark men i hele den vestlige verden. Man har forsøgt at finde forklaringer på dette fænomen, og undersøgelser har bl.a. peget på, at:

  • plejepersonalet har ofte ikke den nødvendige baggrundsviden om, hvor vigtig den daglige mundhygiejne er
  • daglig mundhygiejne er ikke altid specifikt og helt konkret nævnt i borgerens døgnrytmeplan
  • det sjældent giver personalet positive tilbagemeldinger fra de ældre
  • mundpleje kan af personalet opfattes som ubehageligt at udføre, da det er som at ‘trænge ind i en andens krop’
  • det er vanskeligt – især hvis man som plejepersonale ikke har fået instruks i, hvordan det skal gøres

 

Viden og opbakning gør en forskel

Det er dog nødvendigt, at plejepersonalet bliver klædt på til at hjælpe de ældre med mundplejen. Det kræver bl.a., at de har viden om / erfaring med at yde mundpleje, at det er en naturlig del af hverdagen samt at de har adgang til instruktionsmaterialer, retningslinjer m.v.

I en belgisk undersøgelse har man desuden fundet, at mundhygiejnen hos plejehjemsbeboerne var relateret til deres grad af afhængighed af hjælp, men også – hvad der var bemærkelsesværdigt – til graden af opbakning fra institutionsledelsen til systematisk mundpleje.

Klik her for at se vejledninger til hvordan du kan hjælpe med tand- og mundpleje.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Brevkasse

‘Spørg Johan’ og få svar.