Nødbehandling

NødbehandlingHvis en borger, der er visiteret til specialtandplejen, får brug for behandling uden for tandplejens almindelige åbningstid, varierer mulighederne for nødbehandling fra kommune til kommune.

Nødbehandling
I nogle kommuner opretholder den kommunale tandpleje selv et beredskab i ferier og på helligdage, således at man kan kontakte tandplejen og få vejledning og/eller lave aftale om, at tandplejen kommer ud til borgeren for at undersøge denne og evt. udføre nødbehandling. Man kan som regel læse om sin kommunale tandplejes vagtberedskab på dens hjemmeside; nogle gange informeres der også i lokalpressen.

I hver region er der oprettet Tandpine- eller Tandlægevagter, som man kan benytte i det omfang, borgeren kan transporteres til Tandpine-/Tandlægevagten. Vær opmærksom på, at man ikke alle steder kan møde op uden forudgående, telefonisk aftale. Og tjek på forhånd, hvad behandlingen koster og om der skal betales kontant. Du kan læse mere om de enkelte regioners tandpine-/tandlægevagt i det følgende:

Region Hovedstaden har tandlægevagtordninger i København, Hillerød og på Bornholm

 

Region Midtjylland har tandlægevagt i Holstebro og i Århus

Region Nordjylland har Tandpinevagt i Aalborg

Region Sjælland har Tandpinevagt i Nykøbing Falster og i Slagelse

Region Syddanmark har tandlægevagt i Esbjerg og i Odense

Akut nødbehandlingsbehov uden for tandlægevagtens åbningstid
Hvis borgeren har et akut behov for tandbehandling, og der ikke er mulighed for at benytte en af de ovennævnte nødbehandlingsmuligheder, må borgerens egen læge eller vagtlægen tilkaldes.