Vejledninger

Vejledninger til mundpleje – din egen eller den du giver som pårørende eller plejepersonale.

Vejledninger

De ældre borgere skal også have ordentlig tandpleje. Vi kan ikke være andet bekendt. Ordentlig tand- og mundpleje til ældre redder liv og sparer penge.

Én af de vigtigste veje til bedre tandpleje for ældre borgere er at give meget mere og meget bedre information og oplysning. Det vil sige: information til borgere, pårørende og plejepersonale om hvorfor tand- og mundpleje er vigtig – også for de ældre borgere. Og information om hvad, man skal gøre, og hvordan man kan få den hjælp, man har behov for.

Derfor giver vi i dette afsnit en række vejledninger til tand- og mundpleje. Vejledningerne er primært målrettet plejepersonale, men kan også bruges af borgere og pårørende.

Vejledninger

Find flere vejledninger på Tandplejeinformations hjemmeside

Brevkasse

‘Spørg Johan’ og få svar.