Omsorgstandpleje

Nødbehandling uden for almindelig åbningstid.

Nødbehandling

Hvis en borger, der er visiteret til omsorgstandplejen, får brug for behandling uden for tandplejens eller tandlægens/tandplejerens almindelige åbningstid, varierer mulighederne for nødbehandling fra kommune til kommune.

 

Kommunens eget nødberedskab

I nogle kommuner opretholder den kommunale tandpleje selv et beredskab i ferier og på helligdage, således at man kan kontakte tandplejen og få vejledning og/eller lave aftale om, at tandplejen kommer ud til borgeren for at undersøge denne og evt. udføre nødbehandling. Man kan som regel læse om sin kommunale tandplejes vagtberedskab på dens hjemmeside; nogle gange informeres der også i lokalpressen.

En række kommuner eller kommunale tandplejer har i ferie- og helligdagsperioder indgået aftale om vagtordning for omsorgstandplejepatienter med en privat tandlægevirksomhed. Dette vil i givet fald også fremgå af kommunens eller den kommunale tandplejes hjemmeside.

 

Regionernes tandpine- og tandlægevagter

I hver region er der oprettet Tandpine- eller Tandlægevagter, som man kan benytte i det omfang, borgeren kan transporteres til Tandpine-/Tandlægevagten. Vær opmærksom på, at man ikke alle steder kan møde op uden forudgående, telefonisk aftale. Og tjek på forhånd, hvad behandlingen koster og om der skal betales kontant. Du kan læse mere om de enkelte regioners tandpine-/tandlægevagt i det følgende:

 

Akut nødbehandlingsbehov uden for tandlægevagtens åbningstid

Hvis borgeren har et akut behov for tandbehandling, og der ikke er mulighed for at benytte en af de ovennævnte nødbehandlingsmuligheder, må borgerens egen læge eller vagtlægen tilkaldes.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Brevkasse

‘Spørg Johan’ og få svar.