Tilskud og klager

Tilskudsmuligheder til tandbehandling.

Tilskud

Som borger har man mulighed for at søge tilskud til tandbehandling.

Herunder finder du en uddybning af en række tilskudsordninger. Hvis ikke du finder det, du søger, så kan du:

  • spørge din egen tandlæge, tandplejer eller klinisk tandtekniker
  • spørge din kommunes Borgerservice
  • finde oplysninger på din region eller kommunes hjemmeside
  • sende et spørgsmål til vores brevkasse

 

Regionstilskud til tandpleje

Når du bliver behandlet hos en privatpraktiserende tandlæge, tandplejer eller klinisk tandtekniker, skal du selv betale for noget af behandlingen (‘patientandel’) mens resten automatisk bliver betalt af Danske Regioner (regionsandel’) som et tilskud.

Tilskuddet fra Danske Regioner varierer alt efter hvilken tandplejeydelse, der er tale om, men den er i gennemsnit på ca. 20 – 30% af det samlede honorar. Tilskuddet bliver automatisk trukket fra i din regning inden du skal betale. Nogle ydelser fx undersøgelse og tandrensning har et fast honorar og tilskud, mens andre ydelser har et fast tilskud, men tandlægen kan selv bestemme det samlede honorar – det gælder fx plastfyldninger i kindtænder. Disse ydelser varierer derfor i pris fra tandlæge til tandlæge. Endelig er der ydelser, som slet ikke er dækket af tilskud, og hvor der derfor er fri prisdannelse. Det gælder fx røntgenbilleder, bedøvelse, kroner, broer og implantater.

Du skal være opmærksom på, at nogle praktiserende tandlæger har valgt at stå udenfor den regionale tilskudsordning og at du i så fald ikke kan modtage tilskud fra regionen. Tandlægen er fri til selv at fastsætte sine honorarer for alle sine ydelser. Du skal derfor forhøre dig om din tandlæge har aftale med regionen om tilskud.

Hvis du har været i et andet EU-land og fået lavet behandling, som svarer til de ydelser, som Danske Regioner giver tilskud til, kan du også opnå tilskud. Ansøgning og kopi af regningen skal sendes til regionen.

Regionstilskuddene er indkomstuafhængige.

Tilskud fra sygeforsikringen 'danmark'
Hvis du er medlem af Sygeforsikringen ’danmark’ kan du få tilskud til din egen andel (patientandelen) af tandlæge- eller tandplejeregningen efter deres gældende satser.
Økonomisk betinget tilskud

Folkepensionister
Helbredstillæg: Der kan søges om Helbredstillæg efter Pensionslovens § 17a, hvis man opfylder visse indkomst- og formuekrav. Hvis man opfylder kravene, modtager man et “helbredskort”. Ansøgningen om helbredstillæg sker via borger.dk eller i Borgerservice i din kommune.

Personligt tillæg: Der kan søges om Personligt tillæg efter Pensionslovens § 17, 2. hvis man er særligt økonomisk dårligt stillet.

Førtidspensionister der har fået startet deres pensionssag før 2003, kan på linje med folkepensionister opnå helbredstillæg og/eller personligt tillæg hvis de opfylder visse betingelser vedr. økonomiske forhold.

Ansøgning rettes til din bopælskommune.

Ikke-pensionister og førtidspensionister med pension tilkendt efter 2003
Lov om aktiv socialpolitik: Efter §82 og §82a kan kommunen yde økonomisk støtte til rimeligt begrundede enkeltudgifter til eksempelvis tandpleje.

Ansøgning rettes til din bopælskommune.

Helbredsbetinget tilskud (§ 166)

Særligt regionalt tilskud pga. Sjögrens syndrom,strålebehandling, kemoterapi og sjældne lidelser
Hvis du på grund af Sjögrens syndrom, strålebehandling mod kæber, tænder og spytkirtler pga. cancer, dental fokussanering eller pga. kemoterapi mod cancer har pådraget dig væsentlige tandproblemer, kan du opnå tilskud via Sundhedsloven (§ 166 st. 1 og 2). Det samme gælder hvis du har tandproblemer pga. en sjælden medfødt lidelse, dvs. hyppighed højst 1:10.000. Tandbehandlingsbehovet skal enten udgøre en del af selve sygdommen eller være en følgevirkning deraf (§ 166 stk. 3).

Ordningen administreres af Danske Regioner og ansøgning sendes til regionen du bor i. Ansøgningsskemaer kan findes på din regions hjemmeside.

Tilskud på grund af skader eller ulykker
Kommunerne skal efter nærmere regler yde økonomisk støtte til tandproteser til personer, der får funktionelle ødelæggelser eller vansirende tandskader på grund af et ulykkestilfælde og som ikke har anden forsikring (Sundhedslovens § 135).

Ansøgningen sendes til kommunen.

Tilskud til transport / forflytning

Som hovedregel kan du ikke få tilskud til transport fra privat hjem til tandlæge eller tandplejer.

Du kan søge kommunen om tilskud. Kommunen vurderer din ansøgning ud fra din indkomst og helbredstilstand, men i de fleste tilfælde gives der kun tilskud til besøg hos hospital, læge, speciallæge eller genoptræning.

Tilskud til behandling i eget hjem

Det er normalt ikke muligt at få tilskud til dette, men spørg din kommune. Hvis du varigt er hjemmebundet, kan du eventuelt visiteres til kommunens omsorgstandpleje.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Brevkasse

‘Spørg Johan’ og få svar.