Daglig tandbørstning med fluortandpasta er fortsat den forebyggelsesstrategi som er bedst dokumenteret, når det gælder cariesforebyggelse (huller i tænderne). Mange ældre og ikke selv-hjulpne borgere er i risiko for massiv udvikling af caries, som hurtigt vil medføre destruktion af tandsættet.

Undersøgelser viser, at op til 80% af beboerne på plejehjem i gennemsnit har behov for hjælp til tandbørstning. Er man tør i munden, eller er den borger man børster tænder på, tør i munden, øges risikoen for caries yderligere, da spyttet indeholder enzymer, som bl.a. er med til at neutralisere den syre som giver caries.

Voksentandplejen i Københavns Kommune gennemførte i 2010 over 8 måneder en blindet undersøgelse på 176 plejehjemsbeboere (125 gennemførte). Formålet med undersøgelse var at belyse effekten af duraphattandpastas virkning på rodcaries (huller ved tandkødsranden).

Sammenlignede man den gruppe af borgere, som havde fået børstet tænder med almindelige tandpasta,
med den gruppe, som havde fået børstet tænder med duraphattandpasta, kunne det konkluderes, at
duraphattandpasta var mere effektiv til at standse caries end almindelig tandpasta.

Det kan dog tænkes, at det faktum, at duraphattandpasta er på recept og altså et medicinsk præparat, kan have en afsmittende effekt på at huske og/eller intensivere den vigtigste faktor når det gælder caries bekæmpelse, nemlig den mekaniske bakteriefjernelse (tandbørstning). Duraphattandpasta er receptpligtigt (tal med din tandlæge) og købes på apoteket.