Fagbladet FOA sendte d. 2. maj 2019 en artikel om, at på ældrecentret Åbakken startede i eftersommeren sidste år med at udfylde en mundplejeplan på hver eneste af deres 58 beboere. Tiltaget har givet et så godt resultat, at ikke kun har beboerne fået en langt bedre mundhygiejne, men antallet af lungebetændelser er faldet som en direkte effekt heraf.

Mundplejeplanene blev udfyldt i et samarbejde imellem plejepersonalets kendskab til beboerne, og omsorgstandplejens faglige kyndighed. Sammen har de kunne præcisere borgernes evner til at udføre opgaven korrekt og hvor en hjælpende indsats evt. skal sættes ind. I planerne er der også beskrevet hvis borgerne har præferencer i forhold til tandpasta, tidspunkter og særlige situationer, der samlet set er en hjælp til at yde den bedst muliglege hjælp til borgeren.

På den korte bane har ældrecentret Åbakken fået bedre arbejdsforhold for medarbejderne og gladere beboere, men også sundere og mere sygdomsfri beboere på den lange bane.

Læs hele artiklen i Fagbladet-FOA her

Kilde: Fagbladet-FOA