Tandbørste til de daglige fokus på mundhygiejne

Colourbox

Lolland Kommune sikrer et mundhygiejne-fokus med projektet ”I sikre hænder”

I Lolland Kommune har man valgt at sætte fokus på ældres tænder med en ekstra koncentreret indsats. Lolland Kommune har sammen med 4 andre kommuner været en del af Sundheds- og Ældreministerets projekt ”I sikre hænder”, hvor de blandt andet har arbejdet fokuseret med infektionsindsatsen, der betyder en indsats, der reducerer andelen af borgere med tandkødsbetændelse med 50 %.

”Vi har arbejdet med 4 pakker, som har fået os til at fokusere på vores arbejdsgange omkring forskellige problematikker med fokus på mund- og tandhygiejne”, udtaler Birgitte Topp-Jakobsen, som er Kvalitetskoordinator i kommunen og en af tovholderne i forhold til den faglige indsats.

Birgitte tilføjer, ”Vi har afholdt et læringsseminar for 3 ressourcepersoner fra hvert af vores 22 teams. Ved læringsseminaret blev Social- og Sundhedspersonalet blandt andet præsenteret for screeningsredskaber til at identificere, om borgeren har et problem med mundhygiejnen, og om der var behov for daglig hjælp til mundpleje og endelig hjælpemidler til, hvad de efterfølgende skal gøre. Herefter afholder vi opfølgningsdag for de forskellige teams igen, hvor de skal have afdækket, hvor stort det specifikke problem er i teamet, og hvordan de fremadrettet vil arbejde med dette”. ”Ressourcepersoner er dem, som går foran i forhold til deres kollegaer og hele tiden er dem, som sammen med lederen samler op. Det registreres i teamet, hvordan processen skrider frem, og fordi der er fokus på arbejdsgangene, kan man hurtigt sætte ind, hvis der f.eks. stadig er tandkødsblødning” afslutter Birgitte.

Lolland Kommune har udover læringsseminarerne kontaktet Tandplejeinformation.dk, og derigennem erhvervet sig App’en Tandplejeguiden (et selvhjælpsværktøj om mundpleje – lige ved hånden), og fået tilgang til inspirationsgivende demensvideoer om mundpleje på demente, samt mulighed for at anvende et helt nyt e-learningsprogram om mundpleje af ældre borgere. Endelig har Tandplejeinformation.dk været behjælpelig med at få gennemført målrettet undervisning om omsorgstandpleje for personalet i ældreplejen.

Læs mere her om Lolland Kommunes indsatser.