Et af de produkter, Lolland Kommune har valgt at integrere som en vigtig del af medarbejdernes dagligdag, er et e-learningsprogram i mundpleje af ældre borgere. Produktet er opdelt med 8 individuelle moduler/emner, så programmet kan kompetenceløfte flere forskellige faggrupper i kommuneregi, og programmet har derfor en bred anvendelsesmulighed. En ergoterapeut vil for eksempelvis have en anderledes tilgang eller indgangsvinkel til mundpleje af en borger, end en SOSU-medarbejder i Plejen vil have. Afdelings- eller teamlederen vil med andre arbejdsopgaver have en hel tredje tilgang, og en visitator kan få den nødvendige viden for at kunne visitere den korrekte mængde tid til en mundpleje hos en borger.

De emner, som e-learningsprogrammet indeholder, er:

1. Ældre borgere skal have hjælp til mundpleje
2. Guide til tænder og almindelige tandsygdomme
3. Om tandplejeartikler – og om hvordan du bruger dem
4. Tandproteser – de kunstige tænder
5. Udvalgte almensygdomme og særlig udsatte grupper
6. Guide til arbejdsstillinger og samarbejde om tandplejen
7. Når borgeren er bevidstløs
8. Når borgeren er døende.

 

E-learningsprogrammet er derved et langsigtet kompetenceløft til mange faggrupper i kommunen. Sideløbende med e-learningsprogrammet valgte Lolland Kommune at implementere Tandplejeguiden, som er et arbejdsredskab til det personale, der arbejder i helhedsplejen omkring kommunens ældre borgere.

Tandplejeguiden er en app, som medarbejderen har med på farten på tablet eller smartphone, og som kan anvendes i tvivlsituationer, enten som et opslagsværk eller til opfriskning af viden. Tandplejeguiden giver også medarbejderne mulighed for direkte via appen at stille aktuelle tandplejefaglige spørgsmål til et ekspertpanel, evt. sammen med et foto af situationen. Tandplejeguiden er derfor et ”actionkort” i dagligdagen og et godt arbejdsredskab, der understøtter den viden, medarbejderne har erhvervet fra skoleforløb eller e-learningsprogrammet.

 

Læs mere om begge produkter her: E-learning og Tandplejeguiden

Tandbørste til de daglige fokus på mundhygiejne

Colourbox