Arkiv foto

Der kan være flere årsager til, at en borger kan have behov for hjælp til den daglige mundpleje. Det er vigtigt at vide hvilke kriterier, man skal holde øje med.
Størstedelen – dvs. op imod 80% – af de borgere, som bor på plejehjem, har brug for hjælp til den daglige mundpleje. Behovet for hjælp skyldes enten, at borgeren er diagnosticeret med en grad af demens, som påvirker evnen til at huske at udfører mundplejen – både i forhold til kontinuitet men også i forhold til, hvordan mundplejen faktisk skal udføres. Eller årsagen for behov for hjælp kan være, at det er vanskeligt for den ældre borger at udføre mundplejens tilstrækkeligt godt pga. eksempelvis svækkelse i bevægeapparatet, herunder gigt i hænder/fingere.

 

Enkle kriterier du kan anvende i din vurdering
Du kan afgøre, om en borger selv evner at sikre en god daglig mundhygiejne ud fra disse enkle kriterier:
Kriterier, du kan anvende til at vurdere om en borger kognitivt evner egen mundpleje;
Borgeren kan formentligt ikke håndtere egen mundhygiejne hvis de har funktionsnedsættelse i armene eller kognitivt ikke evner opgaven mere:

  • Kan borgeren selv skrive sit navn?
  • Kan borgeren selv tørre sig ved toiletbesøg?
  • Kan borgeren selv snøre sine snørebånd?

Hvis borgeren ikke er i stand til at udføre enten et, to eller alle tre af disse kriterier, han han/hun sandsynligvis brug for hel eller delvis hjælp til den daglige tandpleje.

 

Yderlige kriterier, når du skal vurdere om en borger har brug for hjælp til mundpleje

Er den ene eller begge kriterier til stede, er den daglige tand- og mundpleje ikke udført tilstrækkeligt godt, og borgeren har derfor brug for hjælp:

  • Er det synlig plak (hvidlige belægninger) langs tandkødsranden og eller
  • er der tandkødsbetændelse (rødt og hævet tandkød), oftest med blødning ved tandbørstning.

Tandkødsbetændelse er en tilstand der opstår efter en periode med utilstrækkelig tandbørstning og kan tydeligt med et rødt, hævet og oftest blødende tandkød. Ved længerevarende tandkødsbetændelse kan sygdommen udvikles til parodontose, som er en permanent lidelse.

Læse mere om parodontose

Arkiv foto

Når du hjælper med mundhygiejne
Munden er et personligt og intimt område, og det at skulle hjælpe en anden person med mundpleje kan være en yderst kompleks opgave af flere forskellige årsager.

Dårlig mundpleje giver sjældent umiddelbare symptomer, og er man først blevet mentalt eller fysisk syg, kan det være svært at erkende og eller forstå, at man har et behov for hjælp til mundplejen: ”Man har jo kunnet børste tænder det meste af ens voksenliv og har heller ikke ondt i tænderne – så hvorfor skal man dog have behov hjælp?” Nogle ældre borgere vil måske også føle, at det at skulle have hjælp til noget så intimt som mundpleje, er grænseoverskridende. Det kan i for høj grad for borgeren fremstå som et tegn på, at man er dårligt fungerende og dette kan være svært at erkende og accepterer for den enkelte. Hvis borgeren samtidig er demenspræget, kan hele snakken og indgangen til det at skulle hjælpe borgeren med mundpleje være meget vanskelig. Rigtigt mange borgere på plejehjem vil derfor, hvis spurgt, afvise den hjælp til mundpleje, som tilbydes dem ud fra ovenstående kriterier. Her det vigtigt, at man som social- og sundheds-personale – gerne med vejledende hjælp fra omsorgstandplejens personale – ihærdigt prøver at få få forklaret borgens om vigtigheden af at være modtagelig for den hjælp, som stilles til rådighed.

Indgangsvinklerne til, hvordan man kan arbejde med borgerne ift. mundplejehjælp, er mange. Og situationen er i hvert borgertilfælde ofte forskellig. Det er af stor vigtighed, at du som social- og sundhedshjælper søger for, at der for hver borger er udarbejdet en individuel mundplejeplan, som indeholder oplysninger om den enkelte borgers behov for hjælp til mundpleje – og hvordan det genmem,føres.

Der findes flere gode sider på internettet, hvor du som borger, pårørende eller social- og sundhedspersonale kan finde hjælp eller inspiration til, hvad du skal være opmærksom på i forhold mundpleje af ældre borgere – og om, hvordan du kan hjælpe andre med mundplejen.

Find lige den vejledning du har brug for

Tandplejeinformation