Parodontose-stop-sygdommenParodontose er en af de mest udbredte sygdomme i munden. Parodontose kan være svært at opdage, da den ikke nødvendigvis giver nogle gener. Når først parodontosen er der, kan den være besværlig at leve med og meget vanskelig at komme af med. Det er svært at ”holde” munden ren, da parodontoseramte har større tandkødslommer end andre, og derfor har sværere ved at børste helt nede i tandkødslommerne. Ældre og ikke-selv-hjulpne borgere har derfor brug for hjælp til mundplejen for at undgå og i givet fald bremse parodontosen.

Ældre på plejehjem har ofte også et nedsat immunforsvar, der kan øge risikoen af parodontose. Det er derfor meget vigtigt, at de ældre hele tiden har en god mundhygiejne og får børstet deres tænder grundigt langs tandkødsranden, og at de får hjælp til at bruge tandtråd eller mellemrumsbørster – det bevarer helbredet og i sidste ende er det med til at forlænge livet.