De fleste mennesker i Danmark går igennem et langt liv regelmæssigt til tandlæge, for at sikre sig et funktionsdygtigt og sundt tandsæt

Der er for langt de fleste danskere en generel bevidsthed om, at det er nødvendigt at pleje og bevare tænder og slimhinder i mundhulen, både for at bibeholde en sund krop generelt, men også fordi en sund mund har en stor betydning for vores følelses- og sociale liv. Mundhulen har mange funktioner i vores dagligdag. Føden finfordeles eksempelvis, så vi kan både kan ernære os, men også nyde de smagsindtryk, som føden giver os.

 

Funktionsnedsættelse – hvad betyder det?
Når vi bliver ældre, svækkes vores kognitive og fysiske evner gradvist – om end i varierende grad og tempo. Derfor får vi som ældre ofte brug for hjælp til mange ting. Når svækkelsen er så stor, at vi bliver afhængige af andres hjælp, kan det være, at vi enten flytter på et plejecenter eller skal have supplerende hjælp fra hjemmeplejen. Her kan det også være, at det bliver vanskeligt at komme afsted til den tandlæge/tandplejer, man tidligere regelmæssigt har benyttet. En funktionsnedsættelse gør det vanskeligere at børste tænderne godt, men dette opdages sjældent før en dårlig mundhygiejne over en tid giver symptomer.

Hvis vores mundpleje ikke længere er god, vil vi over en forholdsvis kort periode udvikle sygdom i tænder og tandkød: Det kan dels indebære, at vi mister vores tænder, men det kan også betyde, at vi kan udvikle sygdomme andre steder i kroppen. Nogle af disse sygdomme kan være livstruende. Det har derfor stor betydning, at vi er opmærksomme på ikke at ”falde ud” af tandplejesystemet. Omsorgstandpleje, der er et kommunalt tilbud, er netop rettet mod de borgere, som ikke længere kan benytte sig af de etablerede tilbud. Du kan blive visiteret til omsorgstandplejen i din bopælskommune.

 

Billedarkiv Colourbox

Omsorgstandplejen – tandpleje der er tilpasset til dit behov
Omsorgstandplejen udfører de mest almindelig former for tandbehandling på handikapvenlige klinikker, i klinikrum eller i dit eget hjem. Omsorgstandpleje-teamet kommer også for at vejlede dig eller det social- og sundhedspersonale, som hjælper dig til daglig, om, hvilke behov du har for supplerende hjælp til den daglige sygdomsforebyggende mundpleje. Det vil altid være mest hensigtsmæssigt at forebyggede, at sygdom opstår i tænder og mund, da mulighederne for at udføre tandbehandling mindskes i takt med, at de fysiske og kognitive evner mindskes.

Fra undersøgelser ved man, at størstedelen – dvs. op imod 80% – af borgerne, som bor på plejehjem eller som modtager hjælp fra hjemmeplejen, har behov for daglig hjælp til mundpleje. Det er imidlertid de færreste af disse borgere, som faktisk modtager denne hjælp. Omsorgstandplejens personale kan hjælpe borgeren, pårørende og social- og sundhedspersonalet med en fagligt vurdering af, hvorvidt man som borger har behov for hjælp eller supplerende hjælp til at opretholdelse af en god, daglig mundhygiejne, så man ikke udvikler systemiske sygdomme.

Tandplejeinformation