Spørgsmål:

Jeg skriver til jeg i kraft af mit job som hjemmesygeplejerske.
Jeg komme hos et ægtepar, som begge har KOL og som over det seneste år har haft utallige luftvejsinfektioner. Vi har som plejepersonale forsøgt at lave alle de tiltag vi kan for at forebygge de gentagne infektioner – uden den store effekt. Begge har hjælp til mundpleje, men jeg vil gerne tænke alle aspekter ind her og beder derfor om Jeres hjælp.
De anvender alm. tandpasta til de resterende tænder samt sterodent til proteserne. Jeg tænker umiddelbart at det er en god ide at skolde tandbørster + beholder til proteserne dagligt. Jeg har desuden læst om et forsøg fra lungemedicinsk afd. i Aalborg, hvor man har halveret antallet af lungeinfektioner ved at patienterne har mundskyllet med klorhexidin – er den en god ide?
Har I forslag til andre tiltag?

Med Venlig Hilsen
Sygeplejerske
Lisa

 

Svar:

Kære Lise.

Det lyder som om du/I allerede gør rigtigt mange tiltag ift. den forebyggende mundpleje. De mange luftvejrinfektioner du beskriver, behøver ikke nødvendigvis at have relation til utilstrækkelig mund- eller protesepleje, men kan bestemt have det og når ægteparret nu er i risikogruppen, er det rigtig godt at der for fuld fokus på en effektiv daglig mundpleje. Jeg har ikke kendskab til den undersøgelse vedr. KOL og skylning med klorhexidin du refererer til, men jeg syntes det virker som et godt initiativ, når nu det ægtepar som du beskriver netop er så ”udsatte” som de er. Jeg kunne tænke mig at høre om det har haft en effekt, så du må meget gerne skrive til os igen hvordan det er gået med jeres lille ”forsøg”. Det er ikke skadeligt at skylle med klorhexidin (gerne 30 sekunder minimum). Herudover må I også gerne supplerer proteseplejen med også at børste proteserne med en protesebørste inden de ligges rene i et bæger natten over. Ægteparret bør ikke sove med proteserne i munden om natten.

Med venlig hilsen

Tandplejer Johan Poulsen