Sundhedsministeriets serviceeftersyn af omsorgstandplejen – rapporten er endelig kommet!

01 marts, 2014

Ved finanslovsforliget for 2013 blev det besluttet, at omsorgstandplejen skulle have et serviceeftersyn. Flere kritiske røster havde nemlig hævdet, at ordningen ikke levede op til lovgivningens intentioner, og at udviklingen i de ældres tandstatus havde overhalet ordningen”indenom”.

Efter halvandet år er Sundhedsministeriets rapport nu endelig færdig- og offentliggjort. Rapporten er specielt kritisk omkring visitation til ordningen, fokuserer på en ændret opgaveprofil, som følge af den forbedrede tandstatus i ældrebefolkningen og er endvidere opmærksom på de problemer som kan opstå ved behandling i borgerens eget hjem.

Rapporten giver seks specifikke anbefalinger.

Ministeriet anbefaler, at visitationspraksis undersøges og at Sundhedsstyrelsen efterfølgende udarbejder en vejledning om visitation og henvisning til omsorgstandpleje. Desuden anbefaler man, at alle plejekrævende ældre – uanset tilknytning til omsorgstandplejen – får udarbejdet en individuel mund- og tandplejeplan. Og videre, at forebyggelse af tandsygdomme inddrages i det alment forebyggende arbejde
omkring målgruppen, da dette også har betydning for diabetes kontrol og forebyggelse af kroniske betændelsessygdomme som f.eks. lungebetændelse.

Sundhedsstyrelsen plejehjemstilsyn anbefales styrket gennem et særligt målepunkt vedr. omsorgstandpleje. Der er tillige en anbefaling af en vejledning for mobiltandpleje, og at Sundhedsstyrelsen undersøger forholdene omkring tilgængeligheden til tandklinikker og
forhold vedr. transport og ledsagelse til tandplejetilbud.

Endelig anbefales det, at tandsundheden blandt omsorgstandplejens brugere registreres på samme måde som det sker i den kommunale børne- ungdomstandpleje via SCOR-registret.

Der er tale om mange og gode tanker, som kan bringe omsorgstandplejen videre – det store spørgsmål er om der kan bringes handling bag alle ordene eller om rapporten blot skal samle støv på ministeriets hylder. Hvem har bolden? Hvem har ansvaret?

Rapporten kan findes på: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Kommunale_sundhedsopgaver/2014/Marts/Rapp-om-serviceeftersyn-den-kommunale-omsorgstandpleje.aspx