Spørgsmål om pris og egenbetaling i omsorgstandplejeordningen

13 maj, 2015

Spørgsmål

Hej

Når man er visiteret til omsorgstandplejen har man så mulighed for at vælge en dyrere behandling end den nødvendige, hvis man selv betaler differencen? Det kan man jo hvis man er omfattet af helbredstillægget og vælger en anden løsning eller en anden tandlæge/klinisk tandtekniker end dem som kommunen har indgået aftale med?

Med venlig hilsen

Bettina

Svar

Kære Bettina

Når man er visiteret til omsorgstandplejen, er man underlagt de regler, der gælder for denne ordning. Og de giver ikke mulighed for at kombinere omsorgstandplejens behandlinger med behandlinger i privat regi , jf: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=140647

Men man kan som borger jo altid melde sig ud af omsorgstandplejen, og så kan man vælge frit. Hvis borgeren melder sig ud, så vil det ikke længere være muligt at få det tilskud til behandling, som man får i ordningen, og det kan samtidig være vanskeligt at finde en tandlæge, der kører ud, hvis man som borger fx er fysisk svækket, og ikke kan komme hen til tandlægens eller tandteknikkerens klinik.

Med venlig hilsen

Johan

Tandplejer i omsorgstandplejen