Må en borger vælge en dyrere behandling end den nødvendige?

03 juni, 2015

Brevkassen: Spørg Johan

Hej Johan

Når man er visiteret til omsorgstandplejen, har man så mulighed for at vælge en dyrere behandling end den nødvendige, hvis man selv betaler differencen? Det kan man jo hvis man er omfattet af helbredstillægget og vælger en anden tandlæge/klinisk tandtekniker end dem som kommunen har indgået aftale med?

Med venlig hilsen
Bettina

 

Kære Bettina

Når man er visiteret til omsorgstandplejen, er man underlagt de regler, der gælder for denne ordning, og de giver ikke mulighed for at kombinere omsorgstandplejens behandlinger med behandlinger i privat regi. Læs mere her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=140647

Men man kan som borger jo altid melde sig ud af omsorgstandplejen, og så kan man vælge frit. Hvis borgeren melder sig ud, så vil det ikke længere være muligt at få tilskud til behandling, som man får i ordningen, og det kan samtidig være vanskeligt at finde en tandlæge, der kører ud, hvis man som borger fx er fysisk svækket.

Med venlig hilsen

Johan
Tandplejer i omsorgstandplejen

 

Spørg Johan

Hver uge stiller social- og sundhedspersonale, klinikassistenter, borgere og pårørende spørgsmål til Spørg Johan om tandpleje til ældre. Spørgsmålene handler om alt fra behandling af tænder til hvordan man får tilskud. Du kan læse de mange spørgsmål og svar her.

Har du selv spørgsmål? Så skriv til sporgjohan@tandplejeinformation.dk. Du får svar indenfor 3 dage.


Denne artikel var med i Nyhedsbrev 4, 2015, 2. årg. Læs hele nyhedsbrevet ved at klikke her.

Læs alle vores tidligere nyhedsbreve her