Spørgsmål

Kære Johan

Da min mand for ca en måned siden fik 2 blodpropper og ikke kan komme op til sin egen tandlæge. Ville vi høre, om det var muligt, at han kan komme ind under omsorgstandplejen. Han bor lige pt på Solgården i Guldborgsund Kommune, da han skal have noget genoptræning.

Svar

Kære Jane

“Omsorgstandpleje er for alle ældre, som på grund af deres helbred ikke selv kan komme til en tandlæge. Har man mand svært ved at komme til tandlægen – enten på grund af sygdom eller handicap, kan Omsorgstandplejen komme og behandle i eget hjem. Hvis der ikke kan opnås tilfredsstillende arbejdsmiljøforhold, eller hvis behandlingen er omfattende, kan transport til klinik være aktuel.”

Jeg vil mene at din mand, som følge af hans sygdom er berettiget til at modtage omsorgstandpleje. I skal henvende jer til Guldborgsunds kommune og bede visitator om at se på sagen. Du finder kontaktoplysningerne her: http://guldborgsund.omsorgstandpleje.org/omsorgstandpleje/sadan-kommer-man-med-i-ordningen/ tlf: 54 73 25 60 / borgerservice@guldborgsund.dk

Det er normalt den lokale visitator som bevilliger omsorgstandpleje til hjemmeboende borgere. Hvis din mand er på bostedet/plejehjemmet/-centeret, er det ledelsen på stedet som tilmelder borgeren til omsorgstandplejetilbuddet.

Jeg håber, det var svar nok. Du er velkommen til at skrive igen, hvis du ønsker svaret uddybet.

Med venlig hilsen

Johan

Tandplejer