Spørgsmål:

Hej,

Min mor, født i 1916 og bosat på Østerbro har behov for tandlægehjælp snarest muligt.

Hun var sidst til tandlæge for ca 1 år siden, men hun er så dårlig til bens at hun kan ikke komme til tandlægen. Hvorledes skal vi forholde os for at få min mor med i omsorgstandplejeordningen??

Med venlig hilsen
Jens Kildemoes

 

Svar:

Kære Jens

Det lyder som om din mor er berettiget til at modtage omsorgstandpleje. I skal henvende jer til visitator i jeres lokalområde (på kommunen). Indre by / Østerbro vil jeg tro det hedder hos jer. Det er visitator som vurderer om din mor er berettiget til at modtage  omsorgstandpleje. Herefter skal din mor underskrive en fuldmagt som visitator sender til Voksentandplejen (omsorgstandplejen). Din mor er herefter tilmeldt og der vil så blive foretaget en vurdering (ved første besøg hos din mor), om omsorgstandplejen (kommunen betaler), skal have transporteret din mor til en tandklinik, eller om hun skal behandles hjemme (med de mange begrænsninger som dette medfører).

Se udkast fra kommunens hjemmeside:

Hvem er vi
Omsorgstandplejen undersøger og behandler dine tænder og proteser regelmæssigt og efter behov. Behandlinger tager primært sigte på, at afhjælpe og forebygge smerter og andre ubehageligheder, samt vedligeholde en acceptabel tyggefunktion. De mest almindelige ydelser i omsorgstandplejen er undersøgelse, tandrensning, fyldninger og protesekorrektioner. Kroner, broer og implantatbehandling udføres yderst sjældent, men kan udføres så frem borgerens almene tilstand og hygiejne er velegnet.

Omsorgstandpleje omfatter ikke store istandsættelser af tandsættet, da de vilkår behandlingen ydes under i sig selv virker begrænsende. Der tilbydes også undervisning i, hvordan mund, tænder og proteser plejes korrekt.
 
Hvem kan visiteres
Omsorgstandpleje er for alle ældre, som på grund af deres helbred ikke selv kan komme til en tandlæge. Har du svært ved at komme til tandlægen – enten på grund af sygdom eller handicap, kan Omsorgstandplejen komme og behandle i dit eget hjem. Såfremt der ikke kan opnås tilfredsstillende arbejdsmiljøforhold eller hvis behandlingen er omfattende, kan transport til klinik være aktuel.

I den kommunale omsorgstandpleje er denne transport en del af tilbuddet. Størstedelen af Omsorgstandplejens klinikker er forsynet med lift og vi forventes, at borgeren ledsages af personale eller pårørende der er ansvarlig for og kan forestå liftning, hvis der er behov. Da klinikkerne er kun udstyret med et standart sejl, vil det være en fordel at medbringe eget sejl.
 
Hvem kan visitere
Tilmelding sker dog først efter visitation ved dit lokalkontor, hjemmesygeplejersken eller forstanderen på plejehjemmet, som vurderer behovet, ganske som ved tildeling af hjemmehjælp, hjemmesygepleje mv.
 
Hvad koster det
Det koster 485 kr. i 2015 om året at være tilmeldt Omsorgstandplejen. Til gengæld er alle behandlingerne gratis. Når du er tilmeldt ordningen bliver beløbet automatisk trukket fra din sociale pension.

Når du er tilmeldt Omsorgstandplejen, kan du ikke samtidig få tilskud til tandbehandlinger fra den offentlige sygesikring.

Se desuden kommunens hjemmeside: www.voksentandplejen.kk.dk under ”borger”, under ”omsorgstandpleje”.

Jeg håber det er svar nok for dig, eller er du altid velkommen til at skrive igen.

God sommer.

Venlig hilsen

Johan Poulsen
Tandplejer