Spørgsmål

Kære omsorgstandpleje

Min mor er svær psykisk syg og kommer næsten ikke ud af sit hus pga. sygdommen. Hun er 62 år. Hun lider samtidig af paradentose og er begyndt at tabe tænderne, men hun nægter at gå til tandlægen.

Jeg og andre pårørende er i tvivl, om omsorgstandplejen er vejen frem?

I så fald hvor starter vi? Hun bor med sin mand, men har ingen kontakt til kommunen eller distriktpsykiatrien. Kun egen læge er af og til i kontakt med hende fra systemets side.

Jeg håber, I kan hjælpe os videre.

De bedste hilsner
Gunver

Svar

Kære Gunver

Herunder kan du se, hvem der kan visiteres til omsorgstandplejen. Jeg vil mene at det gælder din mor, da hun jo som du skriver, har svært at komme at komme til egen tandlæge. Det er dog visitator i din mors bopælskommune, som afgøre sagen. I skal derfor henvende jer hertil.

Hvem kan visiteres
Omsorgstandpleje er for alle ældre, som på grund af deres helbred ikke selv kan komme til en tandlæge. Har du svært ved at komme til tandlægen – enten på grund af sygdom eller handicap, kan Omsorgstandplejen komme og behandle i dit eget hjem. Såfremt der ikke kan opnås tilfredsstillende arbejdsmiljøforhold eller hvis behandlingen er omfattende, kan transport til klinik være aktuel. I den kommunale omsorgstandpleje er denne transport en del af tilbuddet. Størstedelen af Omsorgstandplejens klinikker er forsynet med lift og vi forventes, at borgeren ledsages af personale eller pårørende der er ansvarlig for og kan forestå liftning, hvis der er behov. Da klinikkerne er kun udstyret med et standart sejl, vil det være en fordel at medbringe eget sejl.

Hvem kan visitere
Tilmelding sker dog først efter visitation ved dit lokalkontor, hjemmesygeplejersken eller forstanderen på plejehjemmet, som vurderer behovet, ganske som ved tildeling af hjemmehjælp, hjemmesygepleje mv.

Jeg vil dog kommenterer på følgende: Du skriver at din mor nægter at gå til tandlægen, så kan det jo også være, at hun nægter at gå til omsorgstandpleje? I flere kommuner vil omsorgstandplejen forsøge at få så mange som muligt transporteret til en rigtig tandklinik af den grund, at godt tandbehandling sjældent lader sig gøre i hjemmet pga. af begrænset mulighed for brug af tandlægeudstyr, ringe arbejdsforhold herunder også af hygiejnemæssige årsager. Altså er kvaliteten af den tandpleje, der kan tilbydes og udføres i hjemmet ikke på niveau med den, som man finder på en tandklinik.

Hvis din mor er begyndt at tabe tænderne nu, er hun langt i sit paradentoseforløb, hvilket også begrænser mulighederne. Dog synes jeg, det er rigtigt godt, at du/I er begyndt at få fokus på din mors tand- og mundpleje. Måske kan en god indsats standse paradentoseudviklingen, således at din mor kan bevare nogle af sine tilbageværende tænder med alle de fordele som er forbundet hermed.

Jeg håber I finder en løsning for din mor.

Du er naturligvis velkommen til at skrive igen for eventuel uddybende svar.

Med venlig hilsen

Johan

Tandplejer