Hvordan opstår paradentoseParadentose starter med en tandkødsbetændelse, der har fået lov at sidde uden at blive behandlet. Der er altså ikke blevet børstet tænder, brugt tandtråd eller mellemrumsbørster godt nok. Det vil sige, at det er dårlig mundhygiejne, der bidrager til paradentose.  Og til at tænderne i sidste ende falder ud.

Og hvad kan du gøre?

Paradentose er en meget udbredt sygdom hos borgere på plejecentrene. Hovedårsagen er dårlig mundhygiejne over længere tid, og at et ældre tandsæt simpelthen er mere udsat overfor paradentose. Hvis du har mistanke om, at en borger har paradentose, skal du sørge for, at borgerens mundhygiejne forbedres. Du skal børste tænderne og tandkødet forsigtigt langs tandkødsranden gerne med en børnetandbørste eller el-tandbørste – og du skal sørge for at fjerne bakterier og madrester i mellem tænderne, fx med en mellemrumsbørste eller med tandtråd. Dernæst skal du straks kontakte kommunens omsorgstandpleje, således at borgeren kan komme i behandling for sin paradentose.

Har du spørgsmål til paradentose-behandling eller bare gerne vil have gode råd til, hvordan du tager dig af den daglige tandpleje der, hvor du arbejder, så skriv til vores brevkasse “Spørg Johan” spoergjohan@tandplejeinformation.dk

Kilde: Egen tilvirkning