Sådan får de ældre borgere smilet med på plejecentret

12 oktober, 2015

Mange borgere kan ikke passe deres tænder lige så godt, som de kunne tidligere. Den gode mundhygiejne nedsættes nemlig i takt med, at ældre borgere bliver fysisk svækket eller mister det mentale overblik over deres egenomsorg. Det betyder, at når borgeren kommer på plejecenteret, så har tænderne ofte været meget forsømte.

Omsorgstandplejen oplever derfor ofte, at mange af de ny-tilmeldte borgere har et meget stort behandlingsbehov. Det er problematisk,
fordi de skader, som borgerens tandsæt får af dårlig mundhygiejne, kan være vanskelige at udbedre.

Det optimale ville derfor være, hvis man i fremtiden kunne opnå kontakt med de ældre borgere før, tænderne begynder at forfalde.
”En mulighed er, at intensivere fokus på borgernes mundpleje så snart borgeren bliver afhængig af hjælp i eget hjem”, udtaler programleder og tandplejer Johan Poulsen fra Voksentandplejen i Københavns kommune.
”Et andet ønske er, at privatpraktiserende tandlæger laver en form for overlevering af borgerne til omsorgstandplejen, når de kan se, at borgeren ikke længere dukker op til de regelmæssige eftersyn. Der går desværre i dag for lang tid fra den ældre ikke selv evner en tilstrækkelig mundpleje, til der bliver tilbudt hjælp”.

Kilde: Egen tilvirkning