Find din omsorgstandpleje her og tilmeld beboerne

14 oktober, 2015

Tandlæge i omsorgstandpleje

Omsorgstandplejeogspecialtandpleje.org er en dansk hjemmeside, der handler om forebyggende tandpleje og tandbehandling for personer, der er visiteret til omsorgs- eller specialtandpleje-ordningerne. På siden finder du brugbar viden om tandpleje for ældre og ikke-selvhjulpne borgere.

Hjemmesiden henvender sig både til patienterne i omsorgs- og specialtandplejepatienter, men også til deres pårørende og plejepersonalet samt andre interesserede. På hjemmesidens forsiden finder du nemt og hurtigt oplysninger om din kommunes omsorgstandpleje.

Hvis du ikke finder din borgers kommune i fold-ned-menuen “VÆLG KOMMUNE” i højre side, er du meget velkommen til at kontakte os på mailen SPØRG JOHAN og vi formidler kontakten til din kommune.