Hånd i hånd

ÆldreForum er et statsligt råd under Sundheds- og Ældreministeriet stiftet i 2014. Rådet er nedsat for at følge og vurdere de ældres vilkår på alle ældrelivets områder

ÆldreForum bidrager til at synliggøre de ældres ressourcer og nuancere billedet af ældre og aldring. Et af foreningen formål er bl.a., at fremme, udvikle og forbedre den forebyggende tandpleje, både hos ældre og socialt udsatte borgere og derigennem sikre dem et sundere
og længere liv.
ÆldreForum udgiver løbende en række publikationer med information, inspiration og debatskabende stof om ældretilværelsen. ÆldreForums publikationer udsendes
til en bred gruppe af modtagere, bl.a. kommuner, regioner, ministerier og ældre- og pensionistorganisationer.
De tager også initiativ til forskning og arrangerer konferencer m.m.
Rådets medlemmer deltager desuden i konferencer og møder i hele landet, hvor ældres forhold debatteres.
Hvis du er blevet interesseret i at vide mere om ÆldreForum, kan du læse mere om dem og om deres materiale på hjemmesiden:
http://www.aeldreforum.dk/