Inspirerende pjecer om ældres tand-og mundsundhed

03 december, 2015

Sunde tænder hele livet plejer Sunde tænder hele livet borger

Et af de mange mærkesager ÆldreForums har beskæftiget sig med gennem årene, er tand og mundsundhed hos de ældre borgere

I takt med at de ældre har et velplejet tandsæt og derved mange flere tænder med sig ind i alderdommen, har de også et større behov for hjælp til at vedligeholde tænderne, når kræfterne slipper op.
Derfor har Ældreforum valgt at opdele informationerne i to pjecer og målrette informationerne til den ældre selv i den ene pjece og til plejepersonalet i den anden pjece. Begge pjecer er meget fint dokumenteret med informationer om, hvorfor det er særlig vigtigt for de ældre at passe godt på tænder og mund. Pjecerne forklarer, hvad man selv kan gøre og hvad man kan gøre, når man ønsker at hjælpe en anden person.
Pjecerne oplyser endvidere, hvor du kan finde yderligere informationer, hvis du ønsker at få uddybet emnerne.

Sådan får du fat i de gratis pjecerne: Du kan bestille pjecerne, eller downloade dem som en pdf på ÆldreForums hjemmeside: http://shop.aeldreforum.dk/collections/sundhed-sygdom