Tandpleje som integreret del af den personlige pleje

Hvis der er behov for hjælp til den daglige tand- og mundpleje, er det vigtigt at sikre, at denne opgave bliver en integreret del af hverdagen.

For plejehjemsbeboere kan personale og pårørende allerede ved indflytningen sørge for, at informationer om eventuelle proteser, behandlende tandlæge/tandplejer eller allerede opståede skader registreres i stamdata. Har en beboer brug for hjælp til den daglige mundpleje, er det en hjælp for hele personalegruppen at notere i døgnrytmeplanen/plejeplanen, hvilken hjælp der er brug for, hvornår på dagen, og hvem der skal udføre den konkrete opgave.

Hjemmeboende ældre skal visiteres af kommunen til at modtage hjælp til tandpleje. Konkrete informationer om den nødvendige hjælp til den daglige tandpleje samt om tandstatus m.m. bør ligeledes noteres i plejeplanen, så hele personalegruppen er opmærksom på det.

Her på hjemmesiden kan du gratis downloade kort, som kan bruges til at notere informationer om den enkelte borgers plejebehov, tandstatus m.m. Kortene viser desuden i billeder og tekst den daglige mundpleje for naturlige tænder og proteser.

Kilde: Ældreforum - Brochuren "Sunde tænder - hele livet".