To spørgsmål vedrørende omsorgstandpleje og specialtandpleje i kommunerne

Spørgsmål 1

Kære Johan

Jeg har et par spørgsmål om finansiering af omsorgstandpleje

1.
Er der lovgivning om, hvor mange penge, der skal være budgeteret (fx pr patient) i omsorgstandpleje? Det virker for mig som om (i vores kommune) at Tandplejen selv bestemmer, hvor mange penge der (ikke) må bruges på omsorgspatienter, da B&Us budget lider under hver en krone vi bruger. Er det hver enkel kommune, der bestemmer, hvad de vil ”ofre”, og så må man nøjes? Jeg vil selvfølgelig gerne have en højere standard, det kunne være til alt muligt: materialevalg, behandlingsrum på alle plejehjemmene eller kortere ventetider mm.
2.
Jeg har hørt et rygte om, at Omsorgstandpleje bliver flyttet ud af B&U til selvstændig enheder, jeg hører noget om klinikker, hvor omsorgspatienter bliver kørt til disse klinikker, og det er også inkluderet i budget i den nye plan. Er det sandt? Hvis ja: Er der en tidsramme?

Jeg håber du kan hjælpe mig opspore information. Links er også meget velkomne.

Tak for din store indsats på området

Mange hilsner fra A.


Svar på spørgsmål 1

Kære A.

Tak for dine spørgsmål.

1.) Nej der er intet, der binder kommunerne økonomisk, men de skal selvfølgelig leve op til Sundhedsstyrelsens faglige retningslinje.

2.) Det er op til den enkelte kommune at organisere sin omsorgstandpleje. Sundhedsstyrelsen udgiver meget snart (efteråret 2016 formentlig) en rapport om modernisering af omsorgstandplejen – formodentlig meget snart – og der kommer heri nogle nye anbefalinger. Men det er stadig kommunen selv som bestemmer, hvordan den vil organisere tilbuddet. Sundhedsministeriet har tidligere udarbejdet en rapport som jeg vedlægger her.

Med venlig hilsen

Johan Poulsen
Tandplejer


Spørgsmål 2

Vi talte lige om et andet spørgsmål her i Specialtandplejen, hvor jeg er i dag. Der er en regel, vi følger i Specialtandplejen: Alle patienter skal ses af en tandlæge en gang om året. Den regel følger vi midlertidig ikke i Omsorgtandplejen. Der er nogen, der stiller spørgsmål til, om det er beskrevet i en lov eller lignende?

Må patienter komme til tandplejer for alle eftersyn? Er det påkrævet at alle patienter ses af en tandlæge en gang om året, eller må det skønnes efter behov?

Så mange tak 🙂

Jeg glæder mig til at studere dine svar på de andre spørgsmål. Jeg synes, det er et fantastisk flot tilbud med brevkassespørgsmål!

Mange hilsner fra A.


Svar på spørgsmål 2

Kære A.
Se herunder svaret, specielt markeret med rødt :0)

OBS: Ny lov fra 2007 gør det dog muligt for tandlæger/tandplejere at ”uddelegerer” inden for eget autorisationsområde.

Så…… det må være op til den enkelt leder af den kommunale tandpleje at stå på mål for, hvordan man ”tolker” reglerne. I Voksentandplejen i København Kommune skal alle patienter ses af en tandlæge en gang årligt. Til gengæld kan det så være, at de så kun ses en gang årligt. Helprotesepatienter ses kun af tandlæger.

Med venlig hilsen

Johan Poulsen
Tandplejer

Bekendtgørelse om afgrænsning af tandplejeres virksomhedsområde
I medfør af § 7, stk. 3, samt § 16, stk. 3, i lov nr. 498 af 12.

juni 1996 om tandplejere, fastsættes:

§ 1. Tandplejeren skal foretage henvisning til tandlæge forinden behandling af patienter, der på grund af generelle lidelser/tilstande eller på grund af medicinindtag har forøget risiko for komplikationer eller bivirkninger i forbindelse med odontologisk behandling.
Stk. 2. Tandplejeren skal foretage henvisning til tandlæge forinden behandling af patienter med komplekst behandlingsbehov.
Stk. 3. Tandplejeren skal foretage henvisning til tandlæge, når et behandlingsforløb ikke resulterer i det forventede resultat, og når årsagen hertil skønnes at være et behov for behandling, der ligger uden for tandplejerens virksomhedsområde.
Stk. 4. For de i stk. 1-3 omhandlede patienter skal henvisning foretages skriftligt.
Stk. 5. Hos de i stk. 1-3 omhandlede patienter skal tandplejerens behandling udføres i overensstemmelse med en behandlingsplan, der fastlægges i samarbejde mellem tandplejeren og tandlægen.
Stk. 6. Såfremt de i stk. 1-3 omhandlede patienter ikke vil lade sig undersøge og behandle af en tandlæge, skal tandplejeren undlade behandling.
Stk. 7. Uanset bestemmelsen i stk. 1 og 2, må tandplejeren uden henvisning til tandlæge foretage fornyet behandling af de i stk. 1 og 2 nævnte patienter, når de pågældende patienter inden for det seneste år har været undersøgt af en tandlæge, og der ikke er sket ændringer i patientens generelle tilstand eller medicinindtag. Den fornyede behandling skal foretages i overensstemmelse med den tidligere fastlagte behandlingsplan.
§ 2. Tandplejeren skal foretage henvisning til tandlæge, når der i forbindelse med undersøgelse, herunder røntgenundersøgelse, konstateres sygelige tilstande eller anomalier i tænder, mund og kæber, hvis behandling ligger uden for tandplejerens virksomhedsområde.
Stk. 2. For de i stk. 1 omhandlede patienter skal henvisning foretages skriftligt.
§ 3. Overtrædelse af § 1 og § 2 straffes med bøde.
§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 1997.
Sundhedsministeriet, den 20. december 1996
Yvonne Herløv Andersen