Brobygning mellem Omsorgstandplejen og plejepersonalet

26 september, 2016

Den ældre borger har meget stor gavn af, at de forskellige kommunale faggrupper har et godt samarbejde, således at alle faggruppers kompetencer er i spil og kan understøtte hinanden.
For den ikke-selvhjulpne borgers tandsundhed er det vigtigt, at Omsorgstandplejens tandplejefaglige viden forenes med plejepersonalets indsigt i den enkelte borger.
Faggrupperne skal kunne trække på hinandens kompetencer for at opnå succes i den daglige tandpleje og i behandlingssituationer.

Landes kommuner anvender forskellige metoder og processer, når de brobygger mellem faggrupper, og herunder kan du læse om, hvordan Varde Kommune bygger deres bro.

Vi vil også meget gerne høre om, hvordan andre kommuner bygger bro. Skriv gerne til os på info@tandplejeinformation.dk med jeres brobygger-erfaring.

Daglig mundhygiejne er en helbredsfremmende og sygdomsforebyggende indsats

Varde Kommunes Ældreområde har lige husket tandbørsten

Varde Kommunes Ældreområde har besluttet at gøre en ekstra sundhedsindsats i forhold til mundhygiejnen hos kommunens ældre borgere. Ældreområdet har derfor i foråret 2016 sat Det Store Tandplejeprojekt i gang for alle medarbejderne. Formålet med projektet er at sikre, at de ælde borgere får den tandpleje, som de har brug for, og som giver dem en bedre mundhygiejne, samt forebygger almensygdomme som fx lungesygdomme og hjerte-/karsygdomme.

Det Store Tandplejeprojekt, som gennemføres i samarbejde med Varde Kommunale Tandpleje og med virksomheden Tandplejeinformation OPP, er bl.a. inspireret af et tilsvarende projekt, som Favrskov Kommunes Ældreområde gennemførte med stor succes for et par år siden. Derfor fortalte sundhedskonsulent i Favrskov Kommune, Christina Rubæk Amstrup, på projektets kick-off møde om Favrskov Kommunes erfaringer med og resultater af tandplejeprojektet.

Projektet går ud på at kompetenceudvikle medarbejderne og at få skabt fokus på den daglige mundhygiejne. Der arbejdes i projektet med at bygge bro imellem den tandplejefaglige viden og den plejemæssige hverdag i Ældreområdet. Igennem projektet skal medarbejderne arbejde med 6 forskellige læringselementer: 1 basiskursus i tandpleje og 5 selvstudie-områder incl. to e-learning moduler.

Det første læringselement i projektet, basiskurset i tandpleje, gennemføres som et egentligt 2-timers kursus, hvor medarbejderne er væk fra arbejdet. De 5 øvrige læringselementer gennemføres som egen-indlæring i den arbejdsmæssige hverdag, og hele projektforløbet er planlagt sammen med Ældreområdets ledelsesgruppe. For at sikre tilstrækkeligt med tid til fordybelse til selvlæringselementerne gennemføres kurset over 2-4 måneders forløb for den enkelte medarbejder, og det samlede projektforløb for alle medarbejdere forventes gennemført på omkring et år. Som styring af den enkelte medarbejders læringsforløb noteres delresultaterne på medarbejdernes individuelle ’Projekt-Tandkort’. Efter endt forløb får hver medarbejder et kursusbevis i form af et certifikat for gennemført projektuddannelse.

I en konkurrence blandt medarbejderne blev der indhentet forslag til et logo, som skal fungere som et grafisk samlingspunkt og symbol for Det Store Tandplejeprojekt. Her på siden kan se det vindende forslag, der er lavet af teamleder Solveig Borup Jørgensen.
Hvis du vil vide mere om tandplejeprojektet i Varde Kommunes Ældreområde, kan du kontakte projektets tovholder, Christel Zøhner, på mail chzo@varde.dk.


Tv-indslag og en række øvrige indslag om Det Store Tandplejeprojekt (i alt ca. 2½ minut) blev vist på TV Syd Nyheder

Du kan se indslaget her
De børstede tænder på TV-journalisten