Tankebobler med spørgsmål om protesepleje

Spørgsmålene kan være mange, og som social- og sundhedspersonale har du mange bolde i luften og meget at huske på i forbindelse med den daglige pleje af de ældre borgere i kommunen. Din viden skal være stor, når du skal have skarpt øje på beboernes helhedspleje og skelne imellem deres individuelle behov.

Vores sidste nyhedsbrev handlede om det tværfaglige samarbejde, vidensdeling og gøren brug af hinandens kompetencer. Omsorgstandplejen har en forventning om, at social- og sundhedspersonalet hjælper den ikke-selvhjulpne borger med den daglige mundhygiejne, i det omfang det er muligt – ikke for Omsorgstandplejens skyld, men af hensyn til beboerens ve og vel. Da kommunerne ønsker tværfagligt samarbejde, kan du som social- og sundhedspersonale også

Informationsark om proteser

stiller informationsarksforventninger til Omsorgstandplejen om, at hjælpe dig med, at være godt klædt på til opgaven. Vidensdeling kan du få i forskellige former, både som individuel instruktion hos borgeren, men også i form af et to-do-instruktionskort og ark til egenkontroller.

Her til højre kan du se en udgave af et to-do-instruktionskort. Kortet her fortæller dig konkret, hvad du skal gøre for at kunne hjælpe bedst, når du hjælper en borger med protesepleje.
Instruktionskortene er vejledninger, som Tandplejeinformation har publiceret for at give social- og sundhedspersonale et solidt arbejdsredskab i deres dagligdag.
Instruktionskortene er udformet til forskellige mundplejeopgaver, så de kan bruges individuelt hos forskellige borgere med forskellige behov.

Spørg din Omsorgstandpleje i kommunen, om de har et tilsvarende arbejdsredskab til dig, så du også her kan være den bedste udgave af dig selv i arbejdet med borgeren.

Kilde: Tandplejeinformation

Nem og billig opskrifter på protesepleje