Colourbox

Helt almindelige sygdomme kan påvirke forholdene i munden. Omvendt kan forholdene i munden også medvirke til udvikling af sygdomme i resten af kroppen. Der er derfor rigtig god mening i have fokus på at opretholde en god mundhygiejne – både din egen og hos dem, du hjælper med den personlige pleje.

Vi vil denne gang fortælle om eksempler på, at en række sygdomme kan skade tænderne og munden – men faktisk kan dårlig mundhygiejne også føre til udvikling af sygdomme i kroppen.
Blandt andet kan folkesygdommen diabetes (sukkersyge) påvirke udviklingen af parodontose. Men omvendt tyder undersøgelser på, at parodontose kan være medvirkende til at påvirke blodsukkeret i negativ retning og derved fremme udvikling og/eller forværring af diabetes.

Lunger og hjerte, Colourbox

Dårlig mundhygiejne kan desuden være medvirkende til at udvikle hjerte- og karsygdomme. Kort beskrevet, så føres bakterier fra mundhulen rund i blodbanen og kan medvirke til udvikling af eksempelvis blodpropper eller svagheder i blodårerne og lungebetændelse hos svage. Ved dårlig mundhygiejne er der også risiko for, at svage borgere kan fejlsynke mundhulebakterierne ned i lungerne og dermed udvikle lungebetændelse (pneumoni).

Det gode råd: Ekstra fokus på god mundhygiejne, vær opmærksom på kroppens sygdomme og hav et tæt samarbejde med både læge og tandlæge om kroppen.

 

Kilde: Tandplejeinformation

Læs også hvordan sygdomme kan skade mund og tænder.