Colourbox

 

Sundhedsstyrelsen har i oktober 2016 udgivet en rapport, som hedder ”Modernisering af omsorgstandpleje”. Hovedformålet med rapporten er at skabe mere fokus på vore ældre borgeres mundhygiejne ved hjælp af omsorgstandplejen i Danmark.

Den nuværende ordning (Omsorgstandpleje) er etableret tilbage i midten af halvfemserne, hvor de ældre ikke havde så mange naturlige tænder i munden, når de flyttede ind på et plejecenter. Tiderne har ændret sig meget, og i år 2017 har langt størstedelen af de ældre bevaret deres egne naturlige tænder, når de når dertil i livet, hvor de bliver afhængige af andres hjælp til personlig pleje både i hjemmet eller på plejecentret. Dette faktum stiller nogle helt nye krav til de sundhedspersoner, der er tilknyttet den ældre. Dette betyder derfor, at både Omsorgstandplejen og plejepersonale skal revurdere, hvilke fokusområder der skal prioriteres i fremtiden.

Et af de vigtigste hovedpunkter i Sundhedsstyrelsens rapport om ”Modernisering af omsorgstandpleje” er at forbedre borgernes mund-
hygiejne. Vi ved fra nyere data, at dårlig mundhygiejne ikke kun er et resultat af et ødelagt tandsæt, men også kan være årsag til
potentielt farlige sygdomme, som lungebetændelse, hjerte-kar-sygdomme og diabetes. Der er derfor et udpræget behov for et forstærket samarbejde imellem Omsorgstandplejen og social- og sundhedspersonalet, der er en del af de ældres dagligdag i deres hjem og på landets plejecentre.

 

Rapportens hovedpunkter

 

Rapportens hovedpunkter – Tandplejeinformations nyhedsbrevsredaktion følge op med en overskuelig opsummering af rapportens vigtigste hovedpunkter.

 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger kan overordnet deles op i to hoveddele: Anbefalinger som ikke kræver lovændringer, og anbefalinger som kræver lovændringer (se grafikken).

Rapporten anbefaler at skabe mere fokus på en ”virksom” og ”synlig” omsorgstandpleje, herunder med forebyggelse som et af hovedpunkterne via tværfagligt samarbejde imellem leverandør af omsorgstandpleje og ældreområdet. Den helt store vinder skal gerne være borgerne, som forhåbentligt kan nyde godt af de mange fordele, der er forbundet med at bevare tænderne ”hele livet” og med at undgå de fatale følgesygdomme, som ringe mundhygiejne kan medføre hos ældre og svage borgere.

Kilde: Tandplejeinformation