Spørgsmål:

Hej Johan

Jeg arbejder på et plejehjem og har den daglige pleje at nogle af beboerne. Jeg synes, at det ofte er et problem, når jeg gerne vil hjælpe, og de siger, at de selv kan tingene, evt. tandbørstning. Hvad skal jeg kigge efter, hvis det ikke bliver gjort godt nok, og kan du anbefale et par metoder for at kunne udføre tandbørstning uden overgreb eller indgangsvinkler til dialog med borgeren om emnet.

 

Svar:

Det er et spørgsmål, som det kan være svært at give et entydigt svar på, da vi jo som mennesker er meget forskellige i forhold til, hvordan vi agerer i forskellige situationer. Som udgangspunkt kan ”tandbørstesituationen” være meget kompleks, hvis borgeren er demenspræget.
Jeg vil altid forsøge at forklare borgeren, hvorfor tandbørstning er ekstremt vigtigt i forhold til borgerens niveau, og her vil det altid være godt at inddrage den lokale omsorgstandpleje som din stærkeste samarbejdspartner omkring borgerens mundhygiejne.

Er borgeren meget demenspræget, eller mentalt handicappet, kan det betyde at borgeren ikke forstår selve tandbørstesituationen og kan opleve det som en slags ”overgrebssituation”. Her handler det om at skabe tryghed omkring situationen for borgeren. På linket her kan du få inspiration til situationer med den dement borger: https://omsorgstandpleje.org/vejledninger/demens-videoer/

Endelig mener jeg det er vigtigt at du sørger for sparrer med dine kollegaer, hvis du oplever at det er svær eller næsten umuligt at hjælpe en borger med mundplejen. Måske har en kollega en indvirkning på en specifik borger som du ikke har, eller omvendt?

Vær særligt opmærksom på at huske dokumentere i jeres plejejournal, såfremt du ikke kan børste tænder på en borger. Dårlig mundhygiejne kan forsage alvorlige sygdomme, som lungebetændelse, hjerte- og karsygdomme og diabetes.

Håber du kan bruge mit svar.

 

Venlig hilsen
Tandplejer Johan Poulsen