Hvad gør vi?

Forum for Ældre- og Socialtandpleje afholder mandag den 13. november en konference på Christiansborg for kommunale ældrechefer, sundhedschefer, omsorgschefer, overtandlæger, plejecenterledere, hjemmeplejeledere, politikere og ældreorganisationer mm. om ”De svage ældres mund og tænder er et helbredsproblem!”

Formålet med konferencen er: – at sprede viden om de ældre borgeres tand- og mundforhold, – at gennemgå eksempler på metoder og fremgangsmåder, – at danne netværk blandt deltagerne, som kan danne baggrund for projekter i kommunerne ”Hvad gør vi?” er et af spørgsmålene, der kommer til at blive stillet til konferencen i Fællessalen på Christiansborg. Forum for Ældre- og Socialtandpleje ønsker med spørgsmålet både at skabe en debat om de aktuelle tiltag landet rundt, men også sætte fokus på hvad der er af muligheder, samt
nødvendige tiltag i fremtiden.

Programmet for konferencen er en kombination af input fra indlægsholdere om nødvendighed på området, positive kommunale tiltag og spørgsmål til debatpanelet. Se programmet her.

 

Deltag og vær med til at gøre en forskel:

–   Pris for deltagelse: kr. 500,00 excl. moms pr. deltager.

–   Der er 148 pladser, så tilmelding sker efter først-til-mølle princippet. Sidste frist for tilmelding er d. 29. oktober 2017.

–   Tilmelding sker ved at fremsende deltagernavn (både fornavn og efternavn), stillingsbetegnelse, e-mailadresse og virksomhedsadresse samt EAN-nr. til info@aeldreogsocialtand.dk. Vi frem sender faktura, og når den er betalt, er tilmelding gyldig.

Har du spørgsmål, så kontakt os på info@aeldreogsocialtand.dk eller se hjemmesiden www.aeldreogsocialtand.dk