Horsens, Assens og Silkeborg kommuner har startet et samarbejde med KL og Fremfærd Ældre, om at udvikle et partnerskab om omsorgstandpleje og andre af velfærdssamfundets kerneopgaver

Silkeborg er en af de kommuner, der har startet et tværfagligt samarbejde mellem omsorgspersonalet på plejecentrene og tandplejerne. Efter et halvt år ser resultaterne allerede lovende ud.
– “Dårlige tænder kan blandt andet give lungebetændelse og andre følgesygdomme, som giver både indlæggelser og brug af antibiotika. Derfor er det en god samfundsmæssig investering at sikre, at borgernes tænder er sunde”, siger Anne Høirup, tandlæge i Silkeborg.

Projektets resultater måles ved at se på mængden af tandkødsbetændelse blandt ældre. Det overordnede mål er, at de ældre skal have mere appetit på livet, færre smerter og i sidste ende skal indsatsen sikre, at færre ældre bliver indlagt.

I Silkeborg er både tandplejere og omsorgspersonale glade for samarbejdet. Tandplejerne har stået for at undervise omsorgspersonalet, og undervisningsmaterialet er udarbejdet sammen med Tandplejerforeningen og KL. Det handler blandt andet om helt simple, konkrete råd til god tandbørstning.

– “Det tværfaglige samarbejde med tandplejen har givet os ny viden om tandsundhed og gode råd til, hvordan vi kan gribe tandbørstningen an. Den tandplejer, vi har samarbejdet med, har banet vejen og har talt med de ældre om, hvorfor tandbørstningen er vigtig”, siger Lisbets Melander Heberg, lokalleder på Gødvad Plejecenter i Silkeborg.

Læs hele artiklen magasinet Danske Kommuner 19/1/2018 her