Spørgsmål

Hej Johan
Vi har fået nogle tandplejestuderende ud på vores plejecenter. De oplyste os om, at vi når vi ikke kan finde svar på noget omkring mundhulen kunne vi blive guidet gennem omsorgstandplejens hjemmeside, derfor henvender jeg mig til dig.

De har formået at sætte en masse tanker på spil hos mig. Der er nogle ting jeg ikke rigtig kunne svare dem om ifht. mundpleje. Hvilke rettigheder og krav har en borger om mundpleje? Og hvis borgeren ikke vil have udført tandbørstningen, i hvilke omfang må vi som plejepersonale anvende magt (i forhold til lovgivningen? Og hvordan kan vi via tværfagligt arbejde få hjælp til at udføre tandbørstning på borgere, som ikke vil?

Mange hilsner
Marianne

Svar

Kære Marianne

Der findes flere gode hjemmesider hvor du kan finde råd og vejledning ift. omsorgstandpleje. Her kan bl.a. nævnes: www.omsorgstandpleje.org.

Som jeg læser det, spørger du ind til hvilke rettigheder en borger har ift. hjælp til mundpleje? Det er altid en individuel vurdering ift. hver enkelt borger, da der er rigtigt mange ting omkring borgeren som skal vurderes. Som udgangspunkt (if. Serviceloven), skal borgeren med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer tilbydes hjælp til personlig pleje. (og her indgår mundpleje vel også).

I forhold til dit spørgsmål om magtanvendelse henviser jeg til serviceloven:
§ 126 a. Kommunalbestyrelsen kan undtagelsesvis for en afgrænset periode træffe afgørelse om at anvende fysisk magt i form af at fastholde en person, hvis dette må anses for en absolut nødvendighed for at varetage omsorgspligten, jf. § 82, stk. 1, i personlig hygiejne-situationer. Det skal samtidig gennem handleplanen, jf. § 136, stk. 2, søges sikret, at magtanvendelse i personlig hygiejne-situationer im fremtiden kan undgås.

Som udgangspunkt anbefaler vi i omsorgstandpleje aldrig anvendelse af magt ift. mundpleje. En ny lov som trådte i kraft i januar 2018 giver tandlæger mulighed for at anvende magt i visse
behandlingssituationer.

Jeg vil anbefaler jer, at tage kontakt til jeres lokale omsorgstandpleje, som vil kunne guide jer ift. hvordan man kan forsøge, at tilgå borgere som har svært ved at koopererer omkring hjælp til mundpleje.

På føromtalte hjemmeside findes der under ”vejledninger” en række gode råd til hvordan man kan arbejder med borgerere som har svært ved at samarbejde omkring hjælp til mundpleje. Det er svært at give dig en ”opskrift” på hvordan du bedst forsøger at hjælpe en borger med mundpleje, da hver ”borgersituation” er individuel. Det er dog rigtigt vigtigt at forsøge med forskellige pædagogiske indgangsvinkler ift. at få gennemført mundplejen, da dårlig mundhygiejne og ældre og svagelige kan have store konsekvenser ift. både tænder og helbred. Kan mundplejen ikke gennemføres, er det vigtigt at dokumenterer dette i plejejournalen.

Med venlig hilsen
Maiken Gylche
På vegne af Tandplejer Johan Poulsen