Spørgsmål

Vi har her på vores lokale plejehjem et spørgsmål til mundpleje hos bl.a. svækkede, ukontaktbare, palliative, konfuse beboere; må man i disse tilfælde anvende klorhexidin dentalgel?

Ved søgning på de kliniske retningslinjer står der at der er god evidens for at anvende klorhexidin, men ved opkald til vores lokaleapotek er vi d.d. blevet oplyst om at man skal have lov af hver enkelt tandlæge til anvende dette.

Vi vi jo selvfølgelig gerne have rygdækning for at anvende klorhexidin i alle de tilfælde hvor vi finder indikation herfor.

Med venlig hilsen
Malene

 

Svar

Kære Malene

Tak for din mail.

Det kan være svært at generalisere når det drejer sig om den meget komplekse gruppe af borgere som du refererer til ift. hvad der er den helt rigtigt mundpleje? Dette må bero på en individuel vurdering, da rigtigt mange elementer spiller ind, herunder bl.a., er der tale om en borger som har tendens til fejlsynkning, samt i hvilken grad det ikke er muligt at børste tænderne på ”normal vis”.

Helt overordnet giver det god mening, at anvende klorhexidin (evt. klorhexidin dental gel på skumpellet/eller lille blød tandbørste, langs tandkødsrand og mundslimhinde ), på svage afkræftede borgere, hvor alm. den tandbørstning ikke er mulig at gennemføre.

Som det er i dag, skal I dog være opmærksom på, at en tandlæge eller læge (enten borgers egen eller hvis tilknyttet omsorgstandlægen) skal angive indikation for og ordinere for anvendelse af præparatet i hvert enkelt borgertilfælde. (også håndkøbsmedicin via FMK). Det skal herefter fremgå af borgers plejeplanen, at der skal anvendes klorhexidin (og hvordan).

VH
Johan
Tandplejer
Tandplejeinformation