Spørgsmål:

Kære Johan

Jeg har et spørgsmål, der nok er i den mere enkle ende af skalaen, men alligevel har givet anledning til samtale på arbejdspladsen. Spørgsmålet er altså på vegne af den tandklinik, jeg arbejder på. 

Hvordan anbefaler I, at proteserne opbevares om natten (vådt eller tørt) og hvorfor?
På tandplejeinformationens actionkort er angivet, at proteserne lægges i et bæger med vand natten over. På instruktionsarkene ses samme anbefaling, hvor der dog er tilføjet, at hvis proteserne skal ligge i længere tid anbefales tør opbevaring. Desuden læser jeg i brevkassesvar om samme emne, at i anbefaler våd opbevaring om natten. Så jeg konkluderer herfra, at I anbefaler våd opbevaring – men hvorfor? Og:

Er det i overensstemmelse med skolernes anbefaling?
Vi har for år tilbage kommunikeret med SKT, som anbefaler tør opbevaring, da undersøgelser efter sigende har vist, at det reducerer protese stomatitis, da mikroorganismerne dør ved udtørring. Hvad tænker I om det?

På forhånd tak for svar.

Venlig hilsen Malene

 

Svar:

Hej Malene

Nu har vi imidlertid forelagt dit spørgsmål for adjungeret lektor, pHd, tandlæge Børge Hede, tidligere overtandlæge ved Voksentandplejen i Københavns Kommune. Han skriver flg.:

Der er ikke noget ”100% korrekt svar” på dit spørgsmål. Derfor anbefaler vi overordnet for borgere i omsorgstandplejeordningen, at man fortsætter med at gøre det, som borgeren er vant; det sikrer den bedste kooperation.

enerelt anbefaler man Øst for Storebælt, at proteser opbevares vådt, mens man Vest for Storebælt anbefaler tør opbevaring.
Den våde opbevaring anbefales, fordi protesematerialet har bedst af det – visse akrylater kan ”krakkelere” og blive ru hvis de opbevares tørt og man kan argumentere for at en våd protese er nemmere at sætte ind igen og fordi, så ved man, hvor protesen er! . Det skal selvfølgelig ske i et rent glas, og efter at protesen er blevet rengjort, og man kan evt. lægge en Steradent eller tilsvarende i glasset det giver en god smag men desinficere ikke protesen som nogen tror. – Vi i Tandplejeinformation anbefaler den våde opbevaring.

Den tørre opbevaring skal ske, efter at protesen er blevet rengjort og aftørret, hvorefter den placeres på fx en éngangsvaskeklud eller lignende. Denne metode anbefales fordi man ved undersøgelser har vist at der sker vækst af svampehypher (candida) på proteseoverfladen hvis den opbevares vådt – men protesen skal jo helst være ren når man opbevarer den og så minimere man jo væksten

Mange venlige hilsener,

Teamet bag “Spørg Johan”
Tandplejeinformation OPP