Spørgsmål:

Mit spørgsmål drejer sig om tilskud for en person med diagnosen paranoid skizofreni, en sjælden og kronisk psykisk sygdom. Hans medicin påvirker slimhinderne og følgevirkningen er, at han regelmæssigt har behov omfattende tandpleje. Således betaler han i øjeblikket uholdbart store summer for tandpleje og har fx i øjeblikket behov for en ny krone – dette kan dokumenteres af hans tandlæge og det er et velkendt faktum at den type af medicin har disse følgevirkninger.

Jeg undrer hvad der findes af muligheder for tilskud i dette tilfælde?

Mvh,
Sarah

 

Svar:

Kære Sarah

Det lyder som om, at den person du beskriver, kan visiteres til det kommunale tilbud som hedder specialtandplejen. Du kan herunder se hvilken gruppe af borgere som er berettiget til at modtage specialtandpleje. Du kan også orienterer dig om, hvem der kan henvise borgeren til tilbuddet, samt se hvad det koster.

Specialtandpleje henvender sig til borgere med udviklingshæmning, autisme eller en kronisk psykiatrisk lidelse (psykose) som gør det vanskeligt eller umuligt at benytte tandpleje hos praktiserende tandlæge.
Der modtages ikke henvisning pga. tandlægeangst, medmindre den henviste tillige lider af en langvarig og alvorlig psykisk lidelse (psykose) eller en vidtgående udviklingsforstyrrelse. Det forudsættes, at man har en funktionsnedsættelse, der gør at man er afhængig af andres hjælp. Det vil således sige, at funktionsnedsættelsen er så betragtelig at man kan oppebære offentlig pension, selv om dette i sig selv ikke er en tilstrækkelig forudsætning.
Dog kan indlagte psykiatriske syge, som midlertidigt har en alvorlig funktionsnedsættelse, henvises til nødbehandling eller anden begrænset behandling.

Her kan du læse mere omkring specialtandplejen.

Og  her kan du se om bopælskommunen for din henvendelse, har specifikke informationer om specialtandplejen.
Opfølgende spørgsmål fra spørger:

Tak for svaret. Jeg er ikke sikker på, om jeg fuldt ud forstår hvorvidt denne person er dækket af nedenstående.

Hvad mener der med ‘Det forudsættes, at man har en funktions-nedsættelse, der gør at man er afhængig af andres hjælp. Det vil således sige, at funktions-nedsættelsen er så betragtelig at man kan oppebære offentlig pension, selv om dette i sig selv ikke er en tilstrækkelig forudsætning.’ – er forudsætningen dermed at man har en fysisk funktions-nedsættelse?

I dette tilfælde er personen ikke funktions-hæmmet rent fysisk. Der er tale om en psykisk lidelse (psykose) som også nævnes i teksten, men personen er ikke på nuværende tidspunkt indlagt, da han tager sin medicin som anbefalet. Medicinen gør dog som sagt at hans tandlægeomkostninger er uholdbart store, og dette er et veldokumenteret bivirkning af denne type medicin – kan hans psykiater eller sagsbehandler indstille ham til denne form for tilskud?

 

Svar:

Kære Sarah

‘Det forudsættes, at man har en funktionsnedsættelse’, inkluderer både fysiske og psykiske lidelser. For at være berettet til Specialtandpleje, er både en diagnose og en funktionsnedsættelse en nødvendighed, og tilbuddet skal opfattes som et midlertidigt tilbud. Dvs. at patienten kan på sigt udskrives til privat praksis, hvis det skønnes at patienten er blevet for ”god” til ordningen. Det er derfor meget individuelt hvor længe patienter modtager ordningen.

Jeg håber, at du har fået svar på dit spørgsmål.

 

Venlig hilsen

Johan Poulsen
Tandplejer