De svage ældres mund og tænder er et helbredsproblem!

Hvad gør vi? Forum for Ældre- og Socialtandpleje afholder mandag den 13. november en konference på Christiansborg for kommunale ældrechefer, sundhedschefer, omsorgschefer, overtandlæger, plejecenterledere, hjemmeplejeledere, politikere og ældreorganisationer mm. om...

Har du styr på borgerens mundhygiejne?

Der er forskellige tegn, du som social-og sundhedspersonale kan bruge som rettesnor, når du skal fastlægge om en borger har brug for hjælp til mundplejen. Tilbage i 2015 fremstillede vi her på Tandplejeinformations redaktion en flot oversigtplakat, som netop fokuserer...

Mere fokus på ældre og tænder på højeste plan

  Sundhedsstyrelsen har i oktober 2016 udgivet en rapport, som hedder ”Modernisering af omsorgstandpleje”. Hovedformålet med rapporten er at skabe mere fokus på vore ældre borgeres mundhygiejne ved hjælp af omsorgstandplejen i Danmark. Den nuværende ordning...

Den bedste hjælp(er)

Spørgsmålene kan være mange, og som social- og sundhedspersonale har du mange bolde i luften og meget at huske på i forbindelse med den daglige pleje af de ældre borgere i kommunen. Din viden skal være stor, når du skal have skarpt øje på beboernes helhedspleje og...